Hoppa till innehåll

Tillgänglighetsutlåtande: Webbsidor

POP Banken följer EU:s tillgänglighetsdirektiv och lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019) som genomför direktivet. På vår webbplats, i våra digitala tjänster och i våra mobilappar strävar vi efter att följa kraven i kriterierna 2.1 nivå AA i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller POP Bankens webbplats på adressen https://www.poppankki.fi/sv

Detta tillgänglighetsutlåtande har publicerats 1.2.2021.
Tillgänglighetbdömning gjord av: POP Bankcentralen anl

Alternativa sätt att uträtta ärenden

Om det inte går att uträtta ett ärende på webben kan du ringa POP Banken eller gå till ett kontor. Aktuella information om kontor med kundservice och deras öppettider finns på vår webbplats på adressen https://www.poppankki.fi/sv/kontorssokning

Närmare uppgifter om teknisk tillgänglighet

Status för webbsidornas tillgänglighet: POP Bankens webbplats uppfyller inte alla krav på tillgänglighet enligt kriterierna WCAG 2.1 nivå A och AA. Dessutom uppfylls kraven på tillgänglighet tills vidare inte i alla fall för sådant material eller innehåll som laddas ner från en tjänst utanför webbplatsen https//www.poppankki.fi, såsom tidsbokningen.

Här följer en lista över problem som vi känner till. Om du upptäcker problem på webbplatsen som inte finns på listan, vänligen meddela oss.

Brister i tillgängligheten har upptäckts i följande funktioner:

WCAG 1.1.1 Innehåll som inte är text
 • Onödig förklarande text finns till illustrerande bilder.
 • En del av texten på knappar förklarar inte knappens verkliga funktion. T.ex. knappen Beställ tjänst öppnar i verkligheten en kontaktblankett.
 • En del av texterna på knappar för alternativ förklarar inte kontexten till knappens funktion. T.ex. saknas verb på knappen för val av kakor Endast nödvändiga kakor och oklart verb på knappen Mer för jobbansökan.
 • Infällda och integrerade innehåll använder inte tillgängliga rubriker
 • Grafer innehåller inte förklarande texter och alla kolumner i tabeller har inte rubriker
 • Vektorbilder (SVG) känns inte igen som bilder. Däremot anser systemet dem som bearbetat innehåll.
 • Sociala mediers ikoner har inte textalternativ.
 • Alla länkikoner har inte rubriktexter.
 • Alla ikoner är inte tillräckligt tydliga.
WCAG 1.2.3 Textning till videoinnehåll
 • Alla videor har inte textning till innehållet på alla rutor, såsom rubriker.
WCAG 1.3.1 Uppgifters förhållande till sidinnehåll
 • På en del sidor används rubriker på fel nivåer. På en del sidor används t.ex. bildkaruseller vilkas huvudrubriker (H1) inte har någon anknytning till innehållet på sidan.
 • Rubrikernas nivåstrukturering framskrider inte logiskt på alla sidor. På en del sidor används huvudrubrik (H1) som följs av en underrubrik (H3).
 • I PDF-dokument har sambandet mellan elementen inte angetts för skärmläsarprogram.
WCAG 1.3.2 Logisk ordning för hur innehåll framskrider
 • På en del sidor är elementens ordning inte logisk med tanke på användare som utnyttjar skärmläsarprogram. T.ex. i ansökan om bolån förklaras ansökans uttryck för skeden före den synliga sökvägen.
 • På vissa sidor visas den förklarande texten för funktionsknappar i fel ordning i förhållande till innehållet. T.ex. Ansökan
 • En del av innehållet visas i ologisk ordning med tanke på skärmläsarprogrammet. T.ex. villkorssatsen i fondräknaren
 • På vissa sidor visas länktexten eller den förklarande texten till en ikon i ologisk ordning i förhållande till ikonen. T.ex. länkar på sociala medier.
 • På vissa sidor visas innehållsmodulens bild eller extra innehåll före elementets rubrik. T.ex. i listan över kontor visas kartrutan före kontorets namn och adress.
 • Alternativ och knappar för godkännande visas ställvis i fel ordning för skärmläsarprogram. T.ex. rutan för kakor
 • Skärmläsarprogrammet framskrider ställvis i fel ordning. T.ex. i ansökan går det bakåt i stället för framåt.
 • På vissa sidor läser skärmläsarprogrammet felaktigt den förklarande texten till ansökan två gånger.
 • Läsordningen är felaktig i flera PDF-filer.
WCAG 1.3.5 Komplettering av sparade uppgifter
 • Webbläsarens beskrivningar för funktionen för automatisk komplettering saknas så att funktionen inte kan komplettera fält.
1.4.1 Användning av färger
 • Färg används ställvis för att markera rekommenderade val som önskas av användaren. T.ex. val av kakor.
WCAG 1.4.3 Minimikontrast
 • När innehåll som markerats med färg, såsom ett genvägskort, väljs med muspekaren eller tangentbordet kan den markerade ramen som visar valet inte urskiljas tillräckligt bra.
WCAG 1.4.4 Förstoring av text
 • Förstoring (200 %) av huvudbannern, avsnittet aktuellt och knapparna för bokning (i mobilvyn) leder till att elementen splittras på höjden.
 • Förstoring av reCaptcha-element fungerar inte, texten fortsätter i samma storlek.
WCAG 1.4.10 Responsivitet
 • Textinnehåll skalas inte responsivt vid byte från vertikal till horisontal vy (t.ex. elementen huvudbanner och aktuellt).
WCAG 1.4.11 Kontrast på annat ställe än i text
 • Kontrasten på andra ställen än i text är för svag. T.ex. i tabeller och grafer.
WCAG 1.4.12 Skalning av text
 • När texter förstoras i webbläsaren skalas innehållen inte rätt i höjdriktning, t.ex. i avsnittet aktuellt och huvudbannern.
 • reCaptcha-filtrets texter skalas inte rätt när de förstoras
WCAG 2.1 Tillgänglighet med tangentbord
 • PDF-filer/na är inte optimerade för användare av tangentbord.
 • Det går inte att gå till Giosg-chatten med skärmläsarprogram.
WCAG 2.4.2 Rubricering av sidor
 • Rubricering/en? av integrerade och infällda sidor relaterar inte till syftet med dem (Tidsbokning, Giosg, Arbetsplatser, YouTube).
 • Webbläsarrubriken på startsidan beskriver inte sidan tillräckligt noggrant.
WCAG 2.4.3 Fokusordning
 • Elementvalen i ansökan om bolån framskrider inte i logisk ordning.
 • Fokusordningen i PDF-filerna är ologisk.
WCAG 2.4.4 Länkarnas tydlighet
 • Huvudmenyns rubricering är otydlig och osymmetrisk. T.ex. Tjänster vs. För företag, ingen rubrik för privatkunder.
 • Knapparnas kontext är inte tydlig överallt. T.ex. knappar för beställning såsom Skaffa låneförsäkring som leder till en kontaktblankett.
WCAG 2.4.5 Mångsidiga användningsmöjligheter
 • PDF-filerna har inte bokmärken eller innehållsförteckning.
WCAG 2.4.6 Rubriker och benämningar
 • Startsidornas huvudrubriker (H1) beskriver inte alltid sidans innehåll. T.ex. i karuseller kan det finnas flera huvudrubriker.
WCAG 3.1.1 Sidans språk
 •  De avsnittstyper som meddelats skärmläsarprogrammet är inte översatta.
 • Språk anges inte i PDF-filerna.
WCAG 3.1.2 Avsnittens språk
 • Språkinställningar har inte definierats för skärmläsarprogrammet i PDF-filer/na
WCAG 3.2.2 Förutsägbar inmatning av innehåll
 • Rubriceringen för dragspelselementet har inte definierats som ett funktionellt element, så skärmläsarprogrammet känner inte igen det som en rubrik att klicka på.
WCAG 3.2.4 Enhetlig identifierbarhet
 • Användningen av länkikoner är inkonsekvent och en del av länkarna öppnas i en ny flik trots att de inte har markerats med en relevant ikon.
WCAG 3.3.1 Fel i identifiering och anvisningar
 • Alla blankettfält har inte förklaring om form för det begärda innehållet eller sätt att skriva in (decimaler i summor, skiljetecken i personnummer osv.)
 • I vissa fält kommer felmeddelandet upp först när användaren med skärmläsarprogrammet gått till följande fält eller rubrik.
 • Det felmeddelande som blanketterna meddelar skärmläsarprogrammet visar inte användaren det avsnitt där felet inträffade eller vars innehåll (eller brist i det) det gäller.
 • Låneräknarens fält har minimivärden som inte meddelas användaren. T.ex. minimisumman när man ansöker om lån.
WCAG 3.3.2 Anvisningar eller rubriker saknas
 • Alla fält har inte anvisningar eller tips om hur fälten ska fyllas i.
WCAG 3.3.3 Förklaring av fel
 • Felmeddelanden och förklaringar av fel är bristfälliga eller obestämda. När ett fel upptäcks bör ett förslag om rättelse av felet anges. T.ex. meddelas det nu om felaktigt personnummer, men det preciseras inte t.ex. om överflödiga tecken som felet beror på.
WCAG 4.1.1 Disposition
 • HTML-koden uppfyller inte valideringsstandarderna för W3C HTML.
WCAG 4.1.2 Namn, roll, värde
 • Rubrikerna för infällda innehåll är ställvis bristfälliga (t.ex. YouTube, Arbetsplatser o.s.v.).
 • HTML-taggarna för W3C HTML Validatorn som avses för skärmläsarprogram är felaktiga.
 • PDF-filer/na? använder inte namn och värden som avses för skärmläsarprogram.
WCAG 4.1.3 Meddelanden om status
 • Giosg-chatten anger meddelanden om ändrad status för skärmläsarprogrammet men meddelandena ger inte alltid användaren kontexten, och användaren kan inte utifrån dem veta vad meddelandet gäller.
 • Giosg-chatten upprepar meddelanden på skärmläsarprogrammet. T.ex. Öppna chatten.
 • Ansökan om bolån meddelar inte alltid om fel när man trycker på knappen Följande.
 • Skärmläsarprogrammet meddelar inte användaren om sökning av uppgifter och att sökningen är klar.

Ge respons om tillgängligheten

Har du upptäckt brister i tillgängligheten i vår tjänst? Vänligen meddela oss så vi kan göra vårt bästa för att avhjälpa bristerna.

Respons om tillgänglighet ska sändas till adressen saavutettavuus(at)poppankki.fi. Respons om tillgänglighet tas emot och behandlas av POP Bankcentralen anl.

Tillsyn över tillgängligheten

Om du upptäcker problem med tillgängligheten på webbplatsen, ge först respons till oss. Vi svarar inom 2 veckor.

Om du inte är nöjd med det svar du får eller om du inte alls får svar inom 2 veckor kan du anmäla detta till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats förklaras ingående hur man kan anmäla och hur saken behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi 
webbtillganglighet@rfv.fi
telefon växel 0295 016 000

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt