Hyppää sisältöön
Saapuvissa maksuissa esiintyy viivettä

Saavutettavuusseloste: POP Pankin verkkosivut

POP Pankki noudattaa EU:n saavutettavuusdirektiiviä ja sitä toteuttavaa lakia (306/2019) digitaalisten palveluiden tarjoamisesta. Verkkosivustoissamme, digitaalisissa palveluissamme sekä mobiilisovelluksessamme pyritään noudattamaan Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 -kriteeristöä AA-tason vaatimuksia seuraten.

Tämä saavutettavuusseloste koskee POP Pankin verkkosivuja osoitteessa https://www.poppankki.fi/

Tämä saavutettavuusseloste on julkaistu 10.2.2021.

Saavutettavuusarvioinnin tekijä: POP Pankkikeskus osk

Vaihtoehtoiset asiointitavat

Mikäli asian hoitaminen ei onnistu verkossa, voit soittaa POP Pankkiin tai asioida konttorissa. Ajantasaiset tiedot palvelevista konttoreista sekä niiden aukioloajoista löydät verkkosivuiltamme osoitteesta https://www.poppankki.fi/konttorit.

Tarkemmat tiedot teknisestä saavutettavuudesta

Verkkosivujen saavutettavuuden tila: POP Pankin verkkosivut eivät täytä kaikkia WCAG 2.1 kriteeristön A- ja AA-tason saavutettavuusvaatimuksia. Lisäksi saavutettavuusvaatimukset eivät toistaiseksi kaikissa tapauksissa täyty sellaisen materiaalin tai sisällön osalta, joka ladataan https://www.poppankki.fi -sivuston ulkopuolisesta palvelusta.

Seuraavana on luettelo ongelmista, jotka ovat tiedossamme. Jos huomaat sivustolla ongelman, joka ei ole luettelossa, ilmoitathan siitä meille.

Saavutettavuuden puutteita havaittu seuraavissa toiminnoissa:

WCAG 1.1.1 Ei-tekstisisältö
 • Joillakin kuvituskuvilla on tarpeeton seliteteksti.
 • Osa painiketeksteistä ei selitä painikkeen todellista toimintoa. Esim. Tilaa palvelu -painike avaa todellisuudessa yhteydenottolomakkeen.
 • Osa valintapainikkeiden teksteistä ei selitä painikkeen toiminnon kontekstia. Esim. puuttuva verbi evästevalintojen Vain välttämättömät evästeet -painikkeessa ja epäselvä verbi työhakemuksen Lisää-painikkeessa.
 • Upotetut ja integroidut sisällöt eivät käytä saavutettavia otsikoita
 • Graafit eivät sisällä selitetekstejä ja kaikilla taulukoiden sarakkeilla ei ole otsikoita
 • Vektorikuvia (SVG) ei tunnisteta kuviksi. Sen sijaan järjestelmä katsoo ne muokatuiksi sisällöiksi.
 • Sosiaalisen median linkkikuvakkeiden toimintoja ei selitetä.
 • Kaikilla linkkikuvakkeilla ei ole otsikkotekstiä.
 • Kaikki kuvakkeet ei ole riittävän selkeitä.
WCAG 1.2.3 Videosisältöjen tekstitykset
 • Joissakin videoissa ei ole tekstitystä kaikista ruudulla olevista sisällöistä, kuten otsikoista.
WCAG 1.3.1 Tietojen suhde sivusisältöön
 • Joillakin sivuilla käytetään vääräntasoisia otsikoita. Joillakin sivuilla käytetään esim. kuvakaruselleja, joiden pääotsikot (H1) eivät liity sivun sisältöön.
 • Otsikoiden porrastus ei etene kaikilla sivuilla loogisesti. Joillakin sivuilla käytössä on pääotsikko (H1), jota seuraa alaotsikko (H3).
 • PDF-asiakirjoissa ei ole määritetty elementtien välistä yhteyttä ruudunlukuohjelmaa varten.
WCAG 1.3.2 Sisältöjen etenemisjärjestyksen loogisuus
 • Joillakin sivuilla elementtien järjestys ei ole looginen ruudunlukuohjelmaa hyödyntäviä käyttäjiä ajatellen. Esim. asuntolainahakemuksessa hakemuksen vaiheilmaisin selitetään ennen murupolkua.
 • Joillakin sivuilla toimintopainikkeiden seliteteksti näytetään väärässä järjestyksessä sisältöön nähden. Esim. Työhakemuksessa.
 • Osa sisällöistä näytetään ruudunlukuohjelman kannalta epäloogisessa järjestyksessä. Esim. ehtolauseke rahastolaskurissa
 • Joillakin sivuilla linkkiteksti tai kuvakkeen seliteteksti näytetään epäloogisessa järjestyksessä sen kuvaukseen nähden. Esim. sosiaalisen median linkit.
 • Joillakin sivuilla sisältömoduulin kuva tai lisäsisältö esitetään ennen elementin otsikkoa. Esim. konttorilistauksessa esitetään karttaruutu ennen konttorin nimeä ja osoitetta.
 • Vaihtoehdot ja hyväksymispainikkeet esitetään paikoin väärässä järjestyksessä ruudunlukuohjelmalle. Esim. evästeruutu
 • Ruudunlukuohjelma etenee paikoin väärässä järjestyksessä, esim. hakemuksessa taaksepäin eteenpäin menemisen sijaan.
 • Joillakin sivuilla ruudunlukuohjelma lukee hakemusten selitetekstin virheellisesti kahteen kertaan.
 • Monen PDF-tiedoston lukujärjestys on virheellinen.
WCAG 1.3.5 Tallennetun tiedon täydennys
 • Selaimen automaattisen täydennystoiminnon kuvaukset puuttuvat, jolloin toiminto ei osaa täydentää kenttiä.
WCAG 1.4.1 Värien käyttö
 • Väriä käytetään paikoin korostamaan käyttäjältä toivottuja suositusvalintoja. Esim. evästevalinnat.
WCAG 1.4.3 Minimikontrasti
 • Kun värillä korostettu sisältö, kuten oikopolkukortti, on valittu kohdistimella tai näppäimistöllä, sen valintaa osoittava korostusreunus ei ole riittävän erottuva.
WCAG 1.4.4 Tekstin suurentaminen
 • Pääbannerin, ajankohtaista-osion ja ajanvaraus-painikkeiden (mobiilinäkymässä) suurentaminen (200 %) johtaa elementtien rikkoutumiseen korkeussuunnassa.
 • reCaptcha-elementin suurennus ei toimi, vaan teksti pysyy samankokoisena.
WCAG 1.4.10 Responsiivisuus
 • Tekstisisällöt eivät skaalaudu responsiivisesti vertikaalisesta näkymästä horisontaaliseen vaihdettaessa (esim. pääbanneri- ja ajankohtaista-elementit).
WCAG 1.4.11 Kontrasti muussa kuin tekstissä
 • Kontrasti muussa kuin tekstissä on paikoin liian heikko. Esim. taulukoissa ja graafeissa.
WCAG 1.4.12 Tekstin skaalautuvuus
 • Selaimen tekstejä suurennettaessa sisällöt eivät skaalaudu oikein korkeussuunnassa, esim. ajankohtais-osiossa ja pääbannerissa.
 • reCaptcha-suodattimen tekstit eivät skaalaudu oikein suurennettaessa.
WCAG 2.1 Saavutettavuus näppäimistöllä
 • PDF-tiedostoja ei ole optimoitu näppäimistön käyttäjille.
 • Giosg-chattiin ei ole mahdollista siirtyä ruudunlukuohjelmalla.
WCAG 2.4.2 Sivun otsikointi
 • Integroitujen ja upotettujen sivujen otsikointi ei kerro niiden tarkoitusta (Ajanvaraus, Giosg, Työpaikat, YouTube).
 • Etusivun selainotsikko ei kuvaa sivua riittävän tarkasti.
WCAG 2.4.3 Kohdennuksen siirtyminen
 • Asuntolainahakemuksen elementtivalinnat eivät etene loogisessa järjestyksessä.
 • Kohdennuksen etenemisjärjestys PDF-tiedostoissa on epälooginen.
WCAG 2.4.4 Linkkien selkeys
 • Päävalikon otsikointi on epäselvä ja epäsymmetrinen. Esim. Palvelut vs. Yrityksille, ei henkilöasiakkaiden otsikkoa. 
 • Painikkeiden konteksti ei ole kaikkialla selvä. Esim. tilauspainikkeet kuten Hae lainavakuutusta, joka avaa yhteydenottolomakkeen.
WCAG 2.4.5 Monipuoliset käyttömahdollisuudet
 • PDF-tiedostoissa ei ole kirjanmerkkejä tai sisällysluetteloa.
WCAG 2.4.6 Otsikot ja nimikkeet
 • Etusivujen pääotsikointi (H1) ei aina kuvaa sivun sisältöä. Esim. karusellissa pääotsikoita voi olla useita.
WCAG 3.1.1 Sivun kieli
 • Ruudunlukuohjelmalle ilmoitettuja osiotyyppejä ei ole käännetty.
 • PDF-tiedostoille ei ole merkitty kieltä.
WCAG 3.1.2 Osioiden kieli
 • PDF-tiedostoissa ei ole määritettyjä kieliasetuksia ruudunlukuohjelmaa varten.
WCAG 3.2.2 Sisällönsyötön ennakoitavuus
 • Haitarielementin otsikointia ei ole määritetty toiminnalliseksi elementiksi, jolloin ruudunlukuohjelma ei tunnista sitä klikattavaksi otsikoksi.
WCAG 3.3.1 Tunnistus- ja ohjeistusvirheet
 • Kaikilla lomakekentillä ei ole selitystä pyydetyn sisällön muodosta ja syöttötavasta (desimaalit summissa, välimerkki hetussa jne.).
 • Joissakin kentissä virheilmoitus tulee vasta käyttäjän siirryttyä ruudunlukuohjelmalla seuraavaan kenttään tai otsikkoon.
 • Lomakkeiden ruudunlukuohjelmalle ilmoittama virheilmoitus ei kerro käyttäjälle osiota, jossa virhe tapahtui tai kenttää, jonka sisällöstä (tai sen puutteesta) on kyse.
 • Lainalaskurin kentissä on minimiarvoja, joita ei kerrota käyttäjille. Esim. haettavan lainan minimisumma.
WCAG 3.3.2 Puuttuvat ohjeet tai otsikoinnit
 • Kaikissa kentissä ei ole ohjeita tai vinkkejä siitä, miten kentät pitää täyttää.
WCAG 3.3.3 Virheen selitys
 • Virheilmoitukset ja virheiden selitykset ovat puutteellisia tai epämääräisiä. Tunnistetun virheen kohdalla tulisi ilmoittaa ehdotus virheen korjauksesta. Esim. nyt ilmoitetaan virheellinen hetu, mutta ei esim. tarkenneta virheen johtuvan ylimääräisistä merkeistä.
WCAG 4.1.1 Jäsentäminen
 • HTML-koodi ei täytä W3C HTML -validointistandardeja.
WCAG 4.1.2 Nimi, rooli, arvo
 • Upotettujen sisältöjen otsikointi on paikoin puutteellista (esim. YouTube, Työpaikat jne,).
 • W3C HTML Validatorin ruudunlukuohjelmalle tarkoitetut HTML-tagit ovat virheellisiä.
 • PDF-tiedostot eivät käytä ruudunlukuohjelmalle tarkoitettuja nimiä ja arvoja.
WCAG 4.1.3 Tilaviestit
 • Giosg-chatti kertoo ruudunlukuohjelmalle tarkoitettuja tilanmuutosviestejä, mutta viestit eivät anna käyttäjälle kontekstia ja niiden pohjalta käyttäjä ei voi tietää mihin viesti liittyy.
 • Giosg-chatti toistaa ruudunlukuohjelmalla viestejä. Esim. Avaa chatti.
 • Asuntolainahakemus ei aina ilmoita virheistä Seuraava-painiketta painettaessa.
 • Ruudunlukuohjelma ei ilmoita käyttäjälle tietojen hausta ja sen valmistumisesta.

Anna palautetta saavutettavuudesta

Huomasitko saavutettavuuspuutteen palvelussamme? Ilmoitathan siitä meille, jotta voimme tehdä parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Saavutettavuuspalautteet tulee lähettää osoitteeseen saavutettavuus(at)poppankki.fi.

Saavutettavuuspalautteet vastaanottaa ja käsittelee POP Pankkikeskus osk.

Saavutettavuuden valvonta

Mikäli huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille. Vastaamme 2 viikon sisällä.

Mikäli et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai jos et saa vastausta 2 viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten voit tehdä ilmoituksen ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000


Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä