Hoppa till innehåll
Eventuella serviceavbrott kan förekomma och IE-webbläsarstödet upphör 11.5

Utlandsbetalningar

Utlandsbetalningar är betalningar i en annan valuta än euro eller utanför SEPA-området. Direkt utlandsbetalning är ett enkelt sätt att överföra pengar mellan betalarens och mottagarens bankkonto. Du kan göra utlandsbetalningar i till exempel nätbanken.

För utlandsbetalningar behöver du:

  • mottagarens kontonummer eller IBAN-kontonummer
  • mottagarens SWIFT/BIC-kod
  • den mottagande bankens namn och adress
  • mottagarens namn och adress

Kommer du att få en utlandsbetalning?

Ange som dina bankkontaktuppgifter ditt IBAN-kontonummer och BIC-koden alltid när du får utlandsbetalningar.
  • Please instruct your bank to forward payment order to: Bonum Bank Ltd, Hevosenkenka 3, 02600 Espoo, Finland
  • BIC/SWIFT –code: POPFFI22
  • IBAN (account number): FIXX XXXX XXXX XXXX XX
  • In favour of: Mottagarens namn och adress

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt