Hoppa till innehåll

Äktens­kapsskillnad

Vad gäller det att beakta vid äktenskapsskillnad?

Vid äktenskapsskillnad upprättas ett avvittringsavtal om egendomen, enligt vilket ex-makarnas egendom och skulder delas. Eventuellt äktenskapsord påverkar vilken egendom som beaktas vid avvittringen. I anslutning till avvittringskalkylen avtalar parterna om huruvida den ex-make som äger mer egendom ska betala utjämning dvs. gottgörelse till den andra parten. Efter avvittringen registreras egendomen i respektive ex-makes namn enligt avvittringen.

Det är också klokt att noga gå igenom gemensamma bank- och försäkringsärenden före separationen så att ansvarsfördelningen blir klar. Sådana frågor kan gälla olika konton och dispositionsrätt till dem, lån och säkerheter, kort, sparkapital och eventuella placeringar samt till exempel minderåriga familjemedlemmars bank- och försäkringsärenden och skötseln av dem framöver. Vid separation gäller det dessutom att avgöra vad man borde göra med den gemensamma bostaden.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt