Hyppää sisältöön

Lapset ja nuoret

Tilin avaaminen lapselle

Lapselle voi avata oman tilin jo heti syntymän jälkeen. Tilin voi avata alaikäisen lapsen edunvalvojat. Mikäli kummatkin ovat jo POP Pankin asiakkaita, toinen edunvalvoja voi valtuuttaa toisen edunvalvojan valtakirjalla avaamaan alaikäiselle lapselle tilin. Valtakirjaa voi pyytää omasta POP Pankista.

Vaikka alaikäisen lapsen tilin lopullisesta käyttöoikeudesta päättävät aina edunvalvojat, lapsen tilillä olevat varat ovat nimenomaan lapsen omaisuutta. Kun lapsi tulee täysikäiseksi, huoltajilla ei ole enää oikeutta käyttää hänen pankkipalveluitaan tai saada niistä tietoa ilman tilinhaltijan lupaa.

Nuoren pankkiasiat

Alaikäisen lapsen edunvalvojat päättävät, milloin lapsi voi alkaa käyttämään pankkipalveluita itsenäisesti ja mitä palveluita alaikäiselle lapselle avataan. Edunvalvojat voivat esimerkiksi avata 15–17-vuotiaalle lapselle verkkopankkitunnukset ja päättää mitä tilejä lapsi voi esimerkiksi nähdä verkko- ja mobiilipankissaan.

Yllä olevasta poiketen, 15–17-vuotias voi myös ilman edunvalvojiensa suostumusta avata pankissa itselleen uuden tilin omia tulojaan varten. Omiksi tuloiksi katsotaan tässä tapauksessa esimerkiksi palkkatulot ja opintoraha. Alaikäinen voi kyseessä olevaan uuteen tiliin avata myös kortin ja verkkopankin ilman edunvalvojiensa suostumusta. Edunvalvojilla ei ole oikeutta käyttää alaikäisen omia tulojaan varten avaamaa tiliä ilman alaikäisen suostumusta. Kysy lisätietoja omasta POP Pankistasi.

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä