Hoppa till innehåll

När en närstående avlider

Bankärenden

När en person avlider upphör dispositionsrätten till personens konton och andra banktjänster omedelbart efter att banken har informerats om dödsfallet. Då blir delägarna i dödsboet ägare till konton och andra banktjänster, och de utreds genom en släktutredning av den avlidne och räknas upp i bouppteckningsinstrumentet. Vi rekommenderar att den avlidnes bank underrättas om dödsfallet så fort som möjligt.

Vi börjar utreda den avlidnes bankärenden efter att banken har fått en utredning av dödsboets delägare och eventuellt testamente. Varje delägare i ett dödsbo kan få information om den avlidnes bankärenden efter dödstidpunkten, låta banken betala fakturor som anknyter till begravningen eller dödsfallet eller bouppteckningen från den avlidnes konto samt upprätta en förteckning över innehållet i bankfack. Samtycke av alla delägare i dödsboet krävs dock när man tar ut kontanter från den avlidnes konto eller den efterlevande makens och den avlidnes gemensamma konto, när den avlidnes bankfack töms eller när man vill få information om den avlidnes bankärenden före dödsfallet.

Det gäller att notera att det vid dödsfallet har betydelse om paret varit sambor eller makar. En sambo är nämligen inte delägare i dödsboet, såvida paret inte haft ömsesidigt testamente. Den avlidne partens barn ärver honom eller henne, eller om barn saknas är arvtagarna den avlidnes föräldrar eller syskon, om föräldrarna avlidit. Till skillnad från en efterlevande make har en efterlevande sambo inte automatiskt rätt att bo kvar i parternas gemensamma hem, utan om detta ska avtalas med den avlidnes arvingar. Sambor kan dock upprätta ömsesidigt testamente, genom vilket de ger varandra rätt att bo i en gemensamt ägd bostad åtminstone för viss tid eller på livstid.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt