Hyppää sisältöön

Läheisen kuolema

Pankkiasioiden hoitaminen

Henkilön kuollessa päättyvät hänen tileihinsä ja muihin pankkipalveluihinsa annetut käyttöoikeudet heti, kun pankki on saanut tiedon poismenosta. Tilien ja muiden pankkipalveluiden omistajiksi tulevat silloin kuolinpesän osakkaat, jotka selvitetään vainajan sukuselvityksellä ja jotka luetteloidaan perukirjassa. Kuolintapauksesta onkin suositeltavaa ilmoittaa vainajan pankkiin mahdollisimman pian.

Vainajan pankkiasioita ryhdytään selvittämään sen jälkeen, kun pankille on esitetty selvitys kuolinpesän osakkaista ja mahdollisesta testamentista. Jokainen kuolinpesän osakas voi saada tietoja vainajan pankkiasioista kuolinpäivän ja sen jälkeisen tilanteen osalta, jättää pankille maksettavaksi vainajan tililtä hautajaisiin tai muuten selvästi kuolintapaukseen ja perunkirjoitukseen liittyviä laskuja sekä teettää luettelon pankin tallelokeron sisällöstä. Kaikkien kuolinpesän osakkaiden suostumus tarvitaan kuitenkin silloin, kun vainajan tai lesken ja vainajan yhteiseltä tililtä nostetaan rahaa, vainajan tallelokero tyhjennetään tai vainajan elinaikaisista pankkiasioista halutaan tietoja.

On hyvä huomioida, että puolison kuoleman yhteydessä on merkitystä sillä, onko pariskunta ollut avo- vai avioliitossa. Avopuoliso ei nimittäin ole kuolinpesän osakas, mikäli avopuolisoilla ei ole keskinäistä testamenttia. Edesmenneen avopuolison perivät hänen lapsensa tai mikäli lapsia ei ole, perijöinä ovat menehtyneen puolison vanhemmat tai ellei heitä ole, sisarukset. Avoleskellä ei myöskään aviolesken tapaan ole automaattisesti oikeutta jäädä asumaan avopuolisoiden yhteiseen kotiin vaan siitä on sovittava avopuolison perillisten kanssa. Avopuolisot voivat kuitenkin tehdä keskinäisen testamentin, jolla he antavat toisilleen vähintään määräaikaisen tai elinikäisen asumisoikeuden yhdessä omistettuun asuntoon.

Kuolinpesän varojen jako tapahtuu perinnönjaon yhteydessä. Kuolinpesän varojen jakaminen on kiellettyä, jos kuolinpesällä on vielä maksamattomia velkoja.

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä