Hoppa till innehåll

UB Nordiska Fastigheter R

Målet med fonden är att placera i nordiska kommersiella fastigheter med möjligast bred diversifiering. Fondens placeringsobjekt är exempelvis matbutiker, logistiska fastigheter, offentliga lokaler samt kontor.

För vem lämpar sig fonden?

Fonden lämpar sig väl som en del av de flesta placeringsportföljerna. Fonden placerar i nordiska kommersiella fastigheter vilka historiskt sett har erbjudit tämligen stabil avkastning.* Fastighetsplaceringar lämpar sig således utmärkt exempelvis för att balansera risken i en portfölj med tyngdpunkt på aktieplaceringar. Fonden lämpar sig även för bostadsplacerare för att diversifiera fastighetsportföljens risk även i kommersiella fastigheter. Fonden är riktad både till privata och institutionella investerare.

Fondens mål och investeringsfilosofi

Fondens tillgångar placeras huvudsakligen i nordiska fastigheter och fastighetsvärdepapper. Målet med fondens placeringsverksamhet är att uppnå en avkastning i linje med den nordiska fastighetsmarknaden och att öka fondandelens värde på lång sikt. Fondens målsättning är att uppnå en årlig avkastning på ca 7-9 %*, varav en stor del utdelas som en årlig avkastningsandel till investeraren.

Fondandelar kan tecknas fyra gånger om året, den sista bankdagen i mars, juni, september och december.

UB Nordiska Fastigheter R

  • Morningstar:
  • Valuta dag:
  • Värde: 107,07 €
1 dag
-1,84 %
1 mån
0,00 %
3 mån
-1,84 %
12 mån
-0,58 %
3 år
+30,98 %

Teckna fondandelar

Kontakta din bank om du vill teckna fondandelar.

Fondens namn
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter
Fondtyp
Fastighetsfond
Grundad
20.5.2016, (POP-serie 12.2.2018)
Fondförvaltare
Jarkko Lehtonen / UB Real Asset Management Oy
Jämförelseindex
Inget jämförelseindex
Andelsslag
Avkastningsandel
Minimiteckning
1 000 euro / POP R-serie, 100 000 euro / POP A-serie
Förvaltningsprovision p.a.
POP R-serie: 1,65 %* , POP A-serie: 1,20 %
Teckningsprovision
POP R-serie: 2 %*, POP A-serie: 1,5 %
Inlösenprovision
Placeringstid under 1 år, avgift 5 %, Placeringstid 1–3 år, avgift 1 %. Placeringstid 3–5 år, avgift 0,5 %. Placeringstid över 5 år, avgift 0 %
Teckningskonto
FI7347260010104607

* Till fondplacering hänför sig alltid en ekonomisk risk. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det kan inte garanteras att fondens avkastningsmål uppnås. Tecknings- och inlösenavgifter har inte beaktats i kalkylen av den förväntade avkastningen.

Källa för antagandet om hyresavkastning för affärsfastigheter: Catella,  Markkinakatsaus Suomi, våren 2016 (finns på finska och engelska).

Fondprospekt (på finska)
Faktabblad
Kostnader, A-serie (på finska)
Kostnader, R-serie (på finska)
Fondens stadgar (på finska) 
Lunastus- ja vaihtolomake (på finska)
Avkastningshistoria

Meddelande om distansförsäljning

POP Fonderna förvaltas av Sp-Fondbolag Ab. Fondernas historiska kursutveckling är ingen garanti för den kommande utvecklingen. Fondens värde kan stiga eller sjunka. Fonderna omfattas inte av skyddet från Ersättningsfonden för investerare eller av insättningsgarantin.

Realtillgångsfonderna förvaltas av UB Fondbolag Ab. Det finns alltid en ekonomisk risk vid investering i fonder. Avkastningens tidigare utveckling är ingen garanti för kommande avkastning, och investerat kapital kan förloras delvis eller helt. Fonderna omfattas inte av skyddet från Ersättningsfonden för investerare eller av insättningsgarantin.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt

Ett eget hem är ett eget hem!

Hos oss får du en bostadslåneoffert utan dröjsmål och en personlig bankrådgivare. På POP Banken fokuserar vi på det väsentliga: god personlig bankservice.