Hoppa till innehåll
Kaksivärinen tausta

POP Kapitalförvaltning

Tjänsten är inte längre till salu

Prova POP Fonder istället

POP Kapitalförvaltningsförsäkring erbjuder ett flexibel sätt att spara och placera. Den passar placeringar på över 100 000 euro. Med ett avtal får du en helhetslösning för att få fördelarna med försäkringsplacering och kapitalförvaltning.

Har det samlats kapital eller arv hos dig och du funderar på ett lämpligt sätt att sköta din egendom? POP Bankens Kapitalförvaltnings-försäkring är en smidig, bekväm och skattemässigt förnuftig försäkring för förvaltning av placeringsegendom. Du behöver inte bekymra dig för vad som sker på marknaderna, för att sakkunniga kapitalförvaltare gör placerings-besluten inom ramen för din riskprofil, som ni tillsammans valt.

Kapitalförvaltningsförsäkringens fördelar

Kapitalförvaltningsförsäkringen som är avsedd för POP Bank förmögnare kunder är en sparlivförsäkring där avkastningen inte är beroende av kundens enskilda fondval utan baserar sig på kapitalförvaltarens aktiva val.

Bland de bästa sidorna i en kapitalförvaltningsförsäkring är att den är enkel och bekväm. Kapitalförvaltningsförsäkringen, som är planerad för långsiktigt sparande, är ett tryggt sätt att sköta en betydande förmögenhet på över 100 000 euro. Du kan dra nytta av kapitalförvaltningens professionella marknadssyn och med hjälp av experterna välja en riskprofil och placeringsportfölj som passar just dig.

Försäkringens värde bestäms enligt den placeringsportfölj du väljer. Syftet är att öka din förmögenhet på den risknivå du väljer och befria dig från att hela tiden följa dina placeringar och fatta dagliga beslut.

Välj den kapitalförvaltningsportfölj som passar dig bäst:

Urvalet erbjuder lämpliga alternativ för såväl den försiktiga som den djärvare placeraren.
Det går lätt att byta placeringsportfölj om den egna riskprofilen ändras. Med hjälp av vår expert kan du välja det lämpligaste bland fyra portföljalternativ:

  • Räntebetonad
  • Balanserad
  • Aktiebetonad
  • Avkastningsinriktad

Flexibilitet enligt din livssituation

En kapitalförvaltningsförsäkring är en långsiktig placering som gäller tillsvidare, men den är ändå flexibel enligt den egna livssituationen. Du kan ta ut kapital när du behöver det.

Du kan också öka försäkringens kapital med tilläggsbetalningar. Minimistorleken på dem är 10 000 euro.

Kapitalförvaltningsförsäkringen beskattas först när besparingarna tas ut

En kapitalförvaltningsförsäkring är skattemässigt en vettig placering. Till skillnad från många andra placeringar beskattas inte den värdestegring som bildats i portföljen när förändringar görs i portföljen eller när man byter placeringsportfölj. Beskattningen sker först när försäkringsbesparingarna tas ut.

Kapitalförvaltningsförsäkringen innehåller alltid också ett livförsäkringsskydd

Livförsäkringsskyddet ger dina närstående ekonomisk trygghet. Vid dödsfall betalas en ersättning som motsvarar försäkringsbesparingarna till de namngivna förmånstagarna.

Bekanta dig med  produktfakta, prislistan och försäkringsvillkoren. Tillsammans med POP Bankens experter hittar vi en lämplig Kapitalförvaltningsförsäkring som passar just dig.

POP Kapitalförvaltningsbeviljas av Sb-Livförsäkring Ab, som POP Bankerna är ombud för.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt