Hoppa till innehåll

POP Kapitaliseringsavtal - Prislista

Prislista i kraft från 1.3.2022 

De avgifters euro- och procentuella belopp som debiteras från POP Kapitaliseringsavtal har fastställts i denna prislista. Denna prislistas eurobelopp är på 2017 års nivå.
Försäkringsbolaget har rätt att under avtalstiden ändra avgifter, beräkningsgrunder och andra avtalsvillkor, om det finns särskilda skäl till ändringen på grund av ändring i
skade- eller dödlighetsutvecklingen eller i allmänna ränteläget, och avtalets innehåll inte ändrar väsentligt jämfört med det ursprungliga avtalet.

Utöver ovan nämnda har försäkringsbolaget rätt att höja prislistans eurobelopp, som motsvarar levnadskostnadsindexets höjning. Förhöjningen kan högst motsvara den
ändring, som skett i levnadskostnadsindexets poängtal från september år 2017 till september det år som föregår förhöjningen. Debiteringarnas beräkningsprinciper har
fastställts i beräkningsgrunderna.

Den månatliga minimipremien enligt betalningsplanen för POP Kapitaliseringsavtal är 50 € i månaden. Avgifter som beräknas månatligen debiteras, när försäkringen upphör
fram till avslutningsdagen.

Avgifter som debiteras för avtalet och kostnaderna för avtalets placeringsobjekt har beaktats i avtalets offertkalkyl och i det årliga försäkringsbeskedet enligt de
bestämmelser och anvisningar som Finansinspektionen gett för meddelande av långtidssparavtals och försäkringars kostnader och avkastningar. Kostnaderna för avtalets
placeringsobjekt har angetts i placeringsobjektens faktablad. Placeringsobjektens kostnader är inte en del av POP Kapitaliseringsavtal.

Försäkringsbolaget kan ändra prislistan genom att meddela om ändringen en månad före ändringen träder i kraft.

1. Avgifter som debiteras för skötsel av avtalet

För premier som betalas till POP Kapitaliseringsavtal debiteras en premieavgift. Premieavgiften är 1,0 procent av premien.

Från besparingen debiteras månatligen en skötselavgift. Den årliga skötselavgiften är 0,5 % av besparingen, dockminst 4 €/mån efter det, att avtalet varit i kraft fem år.

För omplacering och ändring av kommande premiers placeringsplan debiteras en avgift från besparingen i samband med omplaceringen eller ändringen. För omplacering
av besparingen debiteras 50 euro från årets sjunde (7) uppdrag. För ändring av kommande premiers placeringsplan debiteras 10 euro från årets sjunde (7) uppdrag.

2. Avgifter som debiteras för uttag

För uttag av besparing debiteras 1 % av beloppet som lyfts.

3. Andra åtgärdsavgifter

Annan ändring av avtalet: 50 €
Pantsättning av avtalet: 50 €
Annat mera omfattande utredningsarbete: 100 € för varje påbörjad timme

POP Kapitaliseringsavtal beviljas av Sb-Livförsäkring Ab.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt