Hyppää sisältöön

POP Kapitalisaatiosopimus - hinnasto

Voimassa 1.3.2022 alkaen

POP Kapitalisaatiosopimuksesta veloitettavien maksujen euro- tai prosentuaaliset määrät on määritelty tässä hinnastossa. Tämän hinnaston euromäärät ovat vuoden 2017 tasossa. Vakuutusyhtiöllä on oikeus sopimusaikana muuttaa maksuja, laskuperusteita ja muita sopimusehtoja, jos muutokseen on erityistä syytä yleisen vahinko- tai kuolevuuskehityksen tai yleisen korkotason muutoksen vuoksi, eikä sopimuksen sisältö muutu olennaisesti alkuperäiseen sopimukseen verrattuna.

Edellisten lisäksi vakuutusyhtiöllä on oikeus korottaa hinnaston euromääriä elinkustannusindeksiä vastaavasti. Korotus voi olla enintään sitä muutosta vastaava, joka elinkustannusindeksin pisteluvussa on tapahtunut vuoden 2017 syyskuusta korotusta edeltävän vuoden syyskuuhun. Veloitusten laskentaperiaatteet on määritelty laskuperusteissa.

POP Kapitalisaatiosopimuksen kuukausittaisen maksusuunnitelman minimimaksu on 50 € kuukaudessa. Kuukausittain perittävät maksut veloitetaan vakuutuksen päättyessä päättymispäivään saakka laskettuna.

Sopimuksesta perittävät maksut ja sopimuksen sijoituskohteiden kulut on huomioitu sopimuksen tarjouslaskelmassa ja vuotuisessa tiliotteessa Finanssivalvonnan pitkäaikaissäästämissopimusten ja vakuutusten kulujen ja tuottojen ilmoittamisesta annettujen määräysten ja ohjeiden mukaan. Sopimuksen sijoituskohteiden kulut on ilmoitettu sijoituskohteiden avaintietoesitteissä. Sijoituskohteiden kulut eivät ole osa POP Kapitalisaatiosopimusta.

Vakuutusyhtiö voi muuttaa hinnastoa ilmoittamalla muutoksesta kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

1. Sopimuksen hoidosta perittävät maksut

POP Kapitalisaatiosopimukseen maksetuista maksuista peritään maksupalkkio. Maksupalkkio on 1,0 prosenttia maksusta. 

Säästöstä peritään kuukausittain hoitopalkkio. Vuotuinen hoitopalkkio on 0,5 % säästöstä, kuitenkin vähintään 4 €/kk sen jälkeen, kun sopimus on ollut voimassa viisi vuotta.

Säästön uudelleensijoituksesta ja tulevien maksujen sijoitussuunnitelman muutoksesta peritään maksu säästöstä uudelleensijoituksen tai muutoksen yhteydessä. Säästön uudelleensijoituksesta peritään 50 euroa vuoden seitsemännestä (7) toimeksiannosta lukien. Tulevien maksujen sijoitussuunnitelman muutoksesta peritään 10 euroa vuoden seitsemännestä (7) toimeksiannosta lukien.

2. Nostosta perittävät maksut

Säästön nostosta peritään 1,0 % nostettavasta summasta.

3. Muut toimenpidemaksut

Muu sopimuksen muutos: 50 €
Sopimuksen panttaus: 50 €
Muu laajempi selvitystyö: 100 € kultakin alkavalta tunnilta

POP Kapitalisaatiosopimuksen myöntää Sp-Henkivakuutus Oy.


Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä