Hoppa till innehåll

Aktivering av POP Nyckel kräver ibruktagning av SMS-tilläggstjänst

Det kommer att ske en ändring i ibruktagande och aktivering av POP Nyckel -identifieringsapplikationen som förutsätter att du har registrerat ditt telefonnummer i nätbanken under Tilläggstjänster. SMS-meddelandet som skickas i samband med aktiveringen bekräftar att du tagit applikationen i bruk.  

Det lönar sig att registrera numret direkt, så att aktiveringen lyckas om din mobilenhet byts ut eller om du måste installera POP Nyckel-applikationen på nytt.  

Om du inte tagit i bruk SMS-tilläggstjänsten kommer aktiveringen av POP Nyckel att avbrytas och du ser ett felmeddelande ”Sessionen har gått ut, gå tillbaka till början”. Då kan du gå till Tilläggstjänster och lägga till ditt telefonnummer och därefter aktivera applikationen på nytt. 

 

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt