Hoppa till innehåll

Ändringar i identifiering av kunder

Vi uppdaterar våra rutiner för identifiering av kunder, och från
och med 1.4.2024 accepterar vi inte längre bildförsett FPA-kort
som ID-handling i allmänna bankärenden.

Framöver kan du verifiera din identitet med följande handlingar:

  • Finskt pass (inklusive sjömanspass och diplomatpass)
  • Finskt personkort
  • Finskt körkort som beviljats efter 1.10.1990
  • Pass eller resehandling som beviljats av ett EU- eller
    EES-land godkänt personkort
  • Pass som beviljats av en annan stats myndighet

Om ditt ärende gäller nätbankskoder behöver du pass eller
personkort för att verifiera din identitet.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt