Hoppa till innehåll

Liedon Osuuspankki och Sydbottens Andelsbank planerar fusion

Liedon Osuuspankki och Sydbottens Andelsbank har idag offentliggjort sina planer på att gå samman. Bakgrunden till samgången är en vilja att stärka de experttjänster banken erbjuder sina kunder samt båda bankernas intresse av att expandera sin affärsverksamhet, speciellt på marknadsområdet Åbo och dess närregion. Om samgången blir verklighet uppskattas fusionen ske under andra kvartalet nästa år. Den fusionerade banken har för avsikt att påbörja verksamheten under ett nytt namn.

Timo-Kalliomaki-Juha-Niemela
Timo Kalliomäki från Sydbottens Andelsbank och Juha Niemelä från Liedon Osuuspankki

Liedon Osuuspankki har två kontor, ett i Lundo och ett i Åbo. Sydbottens Andelsbank har sammanlagt tio kontor och servicepunkter samt ett s.k. digikontor som betjänar över hela landet. Därtill har Sydbottens Andelsbank för avsikt att vid årsskiftet öppna en helt ny servicepunkt i Björneborg. I samgången bildas således ett starkt nät av verksamhetsställen från Helsingfors via västkusten ända upp till Rovaniemi med stöd av det riksomfattande digikontoret.

Enligt de samgående bankernas verkställande direktörer kommer fusionen inte att påverka kundernas kontonummer eller bankkort. Vad gäller bankärenden kommer kunderna att ha tillgång till mångsidiga experttjänster. Direktörerna anser även att den bank som bildas genom samgången erbjuder företagen en stark finansieringspartner.

”Genom samgången vill vi stärka våra experttjänster och upprätthålla möjligheterna till tillväxt i tillväxtregionen Lundo och Åbo. För bankens medlemmar och kunder samt för personalen innebär samgången att insatserna i regionen kan utökas. Ökad företagsfinansiering gynnar ytterligare områdets livsduglighet” konstaterar verkställande direktören för Liedon Osuuspankki Juha Niemelä.

”Förslaget om samgång har mottagits med glädje hos oss i Sydbottens Andelsbank. Vi ser samgången med Liedon Osuuspankki som en stor möjlighet. Under de senaste åren har banken haft en tillväxtstrategi där tyngdpunkten också hittills legat i tillväxtcentren. Åbo och Lundo anser vi vara regioner som utvecklas starkt, där den nya banken har mycket att erbjuda. I Sydbottens Andelsbank betjänar vi kunder på båda inhemska språken. Jag tror att vi även har något att ge de svensktalande kunderna i regionen”, säger verkställande direktören för Sydbottens Andelsbank Timo Kalliomäki.

Presentation av bankerna som planerar samgång

Liedon Osuuspankki har 13 anställda, och dess balansomslutning är 140 miljoner euro. Liedon Osuuspankki har bedrivit sin bankverksamhet i Lundo- och Åbotrakten. Sydbottens Andelsbank har 115 anställda, och balansomslutningen är cirka 1 miljard euro. Sydbottens Andelsbanks verksamhetsområde sträcker sig från Helsingfors till Rovaniemi. Båda bankerna hör till POP Bankgruppen och även den nya banken fortsätter som medlemsbank i POP Bankgruppen.

Närmare information:

Juha Niemelä, verkställande direktör, Liedon Osuuspankki, 050 558 1523

Timo Kalliomäki, verkställande direktör, Sydbottens Andelsbank, 040 523 2068

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt