Hoppa till innehåll

Ägarboende lönar sig i landsorten trots sjunkande priser

Det förbättrade sysselsättningsläget har enligt POP Banken stöttat bostadshandeln i landsorten. Det har inte skett någon dramatisk ändring i bostadshandeln på riksnivå på 2010-talet. Ägarboendet stöds fortfarande av att kostnaderna är lägre och att tillgångarna ökar jämfört med att bo på hyra.

Flyttningsrörelsen har kraftigt riktats mot centrum och framför allt mot huvudstadsregionen. Samtidigt som antalet personer i arbetsför ålder i hela landet har gått ned är det endast de större städerna som har fått ett inflyttningsöverskott.

”Situationen är inte så dyster ur landsortens synvinkel som flyttningsstatistiken låter påskina. De regionala skillnaderna på arbetsmarknaden har aldrig varit så små som nu. Trenden för arbetslöshetsgraden sjönk under nio procent från årets början i alla landskapen", säger direktör Timo Hulkko från POP Bankgruppen.

Till exempel i Lappland och Kajanaland har arbetslöshetsgraden varit lika låg som nu endast några gånger tidigare.

”Draget i exporten som fått fart av förbättrad konkurrenskraft och tillväxt i världsekonomin har framför allt synts i industriproduktionen. Arbetsplatserna inom industrin ligger till största delen i små städer och på landsbygden. Den industriella framgången har också speciellt gynnat landsorten genom att skapa nya arbetsplatser. Det har också hållit bostadshandeln uppe”, säger  Hulkko.

huomentasuomi
Timo Hulkko från POP Bankgruppen och Lauri Vuori från
Pellervo ekonomisk forskning i Huomenta Suomessa

Handeln med egnahemshus går fortfarande bra

Enligt Hulkko har det inte skett någon dramatisk ändring i bostadshandeln på riksnivå, trots att den i någon mån har mattats av mot slutet av decenniet.

”Cirka 70 % av handeln med aktiebostäder sker på annat håll än i huvudstadsregionen, och andelen har inte just ändrats de senaste åren”, säger Hulkko.

Även egnahemshus går åt i landsorten trots att småhusbyggandet nog klart har minskat.

”Siffrorna visar att antalet sålda aktielägenheter har minskat mer än sålda egnahemshus”, konstaterar Hulkko.

Kostnaderna för ägarboende till och med hälften jämfört med att hyra

Enligt POP Bankens beräkningar har prisskillnaden på bostäder i huvudstadsregionen och resten av landet fortsatt öka.

”Överlag har bostadspriserna ökat endast i storstädernas centrum i första hand. Försäljningstiderna är också längre i landsorten än i tillväxtcentrum”, konstaterar Hulkko.

Ägarboende är emellertid enligt Hulkko fortfarande ett förnuftigt val, eftersom det har varit en särskilt fördelaktigt boendeform under detta decennium. De låga räntorna har medverkat stort till det. 

”Ägarboendet är fortfarande ett konkurrenskraftigt alternativ, för kostnaderna för det är cirka 50–60 % jämfört med kostnaderna för att bo på hyra. Det beror till stor del på de rekordlåga räntorna. Fr.o.m. 2008 har kostnaderna för de som äger sin bostad gått ner samtidigt som boendekostnaderna för de som bor på hyra har gått upp”, säger Hulkko och fortsätter:

”För ägarboende talar även det att hushållets nettoförmögenhet ökar. Man kan jämföra ett bolån med tvångssparande. De som bor på hyra har ofta en nettoförmögenhet på några tusen euro, medan vi ofta talar om en nettoförmögenhet på mer än 100 000 euro för dem som äger sin bostad”, påpekar Hulkko.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt