Hyppää sisältöön
Tunnistuspalvelu ja luottamusverkosto

Tunnistuspalvelu ja luottamusverkosto

Luottamusverkosto on sähköinen tunnistautumisjärjestelmä, joka on korvannut aiemmin käytössä olleen TUPAS-järjestelmän. Luottamusverkoston toiminta-ajatuksena on, että yritykset saavat käyttöönsä yhdellä sopimuksella ja teknisellä toteutuksella kaikki vahvan tunnistamisen liikkeellelaskijoiden eli käytännössä pankkien ja teleoperaattoreiden tunnisteet. 

Kansallinen luottamusverkosto koostuu tunnistuspalvelun tarjoajina toimivista vahvojen tunnistusvälineiden liikkeellelaskijoista ja tunnistuksen välityspalvelun tarjoajina toimivista osapuolista. POP Pankki toimii Luottamusverkostossa tunnistusvälineen tarjoajan roolissa.

Luottamusverkosto yrittäjän näkökulmasta

Tunnistusvälineen tarjoja mahdollistaa käytännössä sen, että sähköisen asiointipalvelun tarjoaja, kuten verkkokauppias, voi tunnistaa asiakkaansa vahvalla sähköisellä tunnistusvälineellä. Luottamusverkoston toimintamallin mukaisesti tunnistusvälineen tarjoajalla on velvoite antaa tunnistusväline välitettäväksi kaikille rekisteröidyille tunnistusvälityspalveluille laissa säädetyllä hinnalla.

Yritys tekee sopimuksen yhden tunnistuksen välityspalvelun tarjoajan kanssa rakentaen järjestelmäänsä rajapintakutsun palvelun tarjoajan ohjeiden mukaisesti.

Lisätietoa

Siirry sivulle Tunnistusperiaatteet

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä