Hoppa till innehåll
Lähimaksamisen kuva

POP Visa kort bruksanvisning

Kontaktlös betalning

Kontaktlös betalning är ett lätt sätt att betala för dina köp. Med kontaktlös betalning kan du snabbt, men säkert betala för dina köp utan att alltid använda PIN-koden. Alla POP Bankens nya Debit-kort har kontaktlös betalning som egenskap. Du känner igen ett kontaklöst kort då du ser en symbol av fyra bågformade linjer. Med kontaktlös betalning kan du betala upp till 50 euro värda engångsköp.

Kuvituskuva verkko-ostamisesta

Bra att veta om näthandel

Du kan betala med ditt kort i alla nätbutiker som accepterar Visa-kortet som betalningsmedel. Om du har ett kombikort kan du välja att betala med Credit- eller Debit-sidan genom att välja nummer på kortet. Credit-kortnumret finns på kortets framsida, och den tresiffriga CVV-koden som du behöver vid näthandel finns på kortets baksida efter rutan med din underskrift. Debit-kortnumret finns tryckt på kortets baksida i nedre vänstra hörnet, och den tresiffriga CVV-koden som du behöver vid näthandel finns genast efter kortets nummer. 
 
Vid näthandel används vanligtvis Credit-egenskapen eftersom en lång betalningstid underlättar uppföljningen av inköpen och betalningshändelserna. Dessutom varierar leveranstiden på varor som köps på webben. Credit ger dig möjligheten att ta emot en vara innan betalningen förfaller. 
 
Det lönar sig att betala nätköp med kortet, det vill säga om säljaren till exempel inte levererar varan du beställt eller det uppstår andra problem med beställningen.
 
Tjänsten Verified By Visa ökar säkerheten i betalning på nätet. Om nätbutiken använder tjänsten Verified By Visa innebär det i praktiken att betalningen går till så här: när du har matat in uppgifterna på ditt kort styrs du automatiskt till din banks webbtjänst. Där kvitteras betalningshändelsen utöver kortets uppgifter även med dina bankkoder. På så sätt är köpet mycket tryggt, eftersom alla parternas identitet har bekräftats. 
 
Du kommer väl ihåg att alltid iaktta samma försiktighet som i en fysisk butik när du handlar på webben. 
  • Du förstår varifrån/av vem du köper, alltså vem som är säljare
  • Innan du beställer bekantar du dig med beställnings- och leveransvillkoren så att du förstår vad du förbinder dig till
  • Du försäkrar dig om att det finns villkor för avbeställning samt kontaktuppgifter till kundservicen så att du vet hur du ska göra om det blir något problem med beställningen
  • Du använder tjänsten Verified By Visa om säljaren tillhandahåller den
  • Du försäkrar dig om att betalningssidan är skyddad med SSL (https)

Återkommande betalningar

Du kan använda Visa-kortet också för tjänster på nätet som fungerar genom återkommande betalningar, till exempel vid betalning av filmer, musik eller parkering. Första gången bekräftar du ofta dina kortuppgifter med dina bankkoder genom tjänsten Verified By Visa. Därefter debiteras de eventuella månadsavgifterna automatiskt från kortet. Observera att när giltighetstiden för ditt kort går ut måste du mata in det nya kortets giltighetstid i tjänsten.

Kreditegenskapen är en flexibel reservkass i din ekonomi

När ditt kort har egenskapen Credit får du i genomsnitt 40 dagar räntefri och avgiftsfri betalningstid. Om du betalar hela saldot på Visa-fakturan, alltså alla inköp du har gjort med kortet, på förfallodagen debiteras du varken kreditränta eller kontoskötselavgift.

Om du väljer att betala en summa som är mindre än hela skulden på förfallodagen, dvs. du beslutar att använda kreditegenskapen och betala skulden för kortet i delar, debiteras kreditränta på den summa du lämnar kvar enligt prislistan samt kontoskötselavgift på följande Visa-faktura. Du betalar alltså ränta endast när du använder krediten.

Kreditgräns

När du ansöker om ett kort väljer du kreditgräns för det. Kreditgränsen är samtidigt också kortets bruksgräns. Du kan handla upp till kreditgränsen med kortet. Vid behov kan du ansöka om höjd kreditgräns om du tycker att gränsen är för låg, eller om du behöver en högre kreditgräns till exempel för en resa. För höjning av kreditgränsen debiteras en avgift enligt prislistan.

För Credit/Debit-kortet kan du välja en kreditgräns på 2 000–10 000. För Visa Gold-kortet kan du välja en kreditgräns mellan 4 000–20 000.

Minimiamortering

När du ansöker om ett kort väljer du minimiamorteringsprocent för kortet. Minimiamorteringsprocenten innebär den del av hela skulden som förfaller efter den räntefria och avgiftsfria betalningstiden. Om din minimiamorteringsprocent är 100 % är slutsumman som förfaller på din Visa-faktura lika med ditt hela saldo. Om procenten är 10 % förfaller 10 % av hela din skuld på förfallodagen och på resten av skulden betalar du ränta och kontoskötselavgift.

Du kan alltid själv bestämma hur mycket du betalar: hela skuldsaldot, minimiamorteringen eller något mitt emellan.

Kreditens verkliga årsränta

Bekanta dig med de standardiserade europeiska konsumentkredituppgifterna för Visa kortkrediten. Där hittar du en exempelkalkyl över den verkliga årsräntan och vad som påverkar den.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt