Hoppa till innehåll
Lähimaksamisen kuva

Kortsäkerhet

Tips för säker användning av kortet

Det är enkelt och säkert att använda kortet, men du bör följa vissa anvisningar och rutiner för säkerheten. Nedan finns några tips om hur du använder kortet på ett säkert sätt.

Skydda din PIN-kod och ta hand om ditt kort

Kom ihåg din PIN-kod, den är bäst skyddad i ditt minne. Det är viktigt att skydda din personliga PIN-kod när du betalar, så att den inte hamnar i fel händer.

Var särskilt försiktig med kortet och PIN-koden i stora folksamlingar, till exempel offentliga evenemang, restauranger eller stadsliv. Kontrollera regelbundet att ditt kort finns kvar, ge aldrig det till någon annan eller lämna det utan uppsikt.

Lämna aldrig ut personliga kortuppgifter till en utomstående, till exempel via telefon eller SMS. Banken eller myndigheterna frågar aldrig efter dina kortuppgifter.

Använd blippbetaning

Använd alltid säker blippbetalning när det är möjligt, så att du inte behöver avslöja PIN-koden.

Kontrollera alltid beloppet på terminalen innan du betalar. Särskilt utomlands bör du noga kontrollera vilket belopp och i vilken valuta du godkänner.

Ställ in säkerhetsgränser för ditt kort

Håll kortets säkerhetsgränser uppdaterade. Med POP Banks online- eller mobilbank kan du ställa in säkerhetsgränserna för dina Visa Debit- och Visa Online-kort, alltså den dagliga uttagsgränsen i uttagsautomat, tillåta/blockera nätköp och kortets geografiska användningsområde.

Kortbetalning online

Kortet kan användas i alla nätbutiker som accepterar Visa-kort som betalningsmedel. Om du har ett kombinationskort kan du välja om du vill betala med Credit eller Debit genom att välja önskat kortnummer.

Credit-kortnumret finns på framsidan av kortet och det tresiffriga CVV-numret som behövs för nätköp finns på baksidan av kortet bredvid signaturremsan.

Betalkortsnumret är tryckt på baksidan av kortet i det nedre vänstra hörnet och det tresiffriga CVV-numret du behöver för nätköp finns direkt efter kortnumret.

Vid köp på nätet används oftast Credit-funktionen, eftersom långa betalningsperioder gör det lättare att spåra köp och transaktioner. Credit-funktionen ger också skydd i exempelvis konkurssituationer. Leveranstiden för varor som köps i nätbutiker varierar, därför ger Credit möjligheten att ta emot varorna innan betalningen görs.

Att handla på nätet med kort ger säkerhet

Det är bra att betala nätinköp med kort. Om nätbutiken inte levererar dina beställda varor, eller om andra problem med beställningen uppkommer, kan du reklamera till den bank som utfärdat kortet. Kontakta dock alltid säljaren först om eventuell ersättning.

Tjänsten Visa Secure ökar säkerheten vid betalningar på nätet. Om nätbutiken använder tjänsten Visa Secure, innebär det att du automatiskt omdirigeras till din banks onlinetjänst när du angett kortuppgifterna, varefter transaktionen bekräftas med både dina kortuppgifter och med ditt bank-ID. Köp som görs på detta sätt är mycket säkra, eftersom parternas identitet kan fastställas.

  • Var alltid lika försiktig när du handlar på nätet som i en vanlig butik.
  • Du bör veta varifrån och från vem du köper, alltså vem som är säljaren.
  • Kontrollera beställnings- och betalningsvillkoren så att du förstår vad som gäller
  • Kontrollera att det finns uppgifter om returer och kundservice på nätsidan, så att du kan kontakta företaget om problem med beställningen uppkommer.
  • Använd tjänsten Visa Secure om handlaren medger det
  • Kontrollera att betalningssidan är SSL-säker (https)

Återkommande betalningar

Visa-kortet kan även användas för återkommande betalning av tjänster, till exempel filmer, musik eller parkering.

Vid första köptillfället verifieras dina kortuppgifter oftast med tjänsten Visa Secure och ditt bank-ID. Därefter görs eventuella återkommande kortdebiteringar automatiskt.

Tänk på att när ditt kort löper ut, måste giltighetstiden för ditt nya kort anges i tjänsten.

Spelavgifter

Det finns numera många olika spel, som kan spelas på spelkonsoler och på datorn, och även på mobila enheter som smarta telefoner och surfplattor. Spelen kan ofta laddas ner och i begränsad utsträckning även spelas gratis. Men avgifter tas ofta ut för tid och innehåll utöver gratisgränsen, vilket måste betalas med kort. Det är kortinnehavarens ansvar att hålla reda på vem som kan använda kortet och hur mycket det får kosta. Om du till exempel lämnar ett kortnummer till ett minderårigt barn för spel, se till att inga nya debiteringar kan göras med utan ditt tillstånd. Det säkraste sättet är att ta bort kortinformationen från enheten efter det första överenskomna köpet.

I vissa fall öppnas ett konto på tjänsteleverantörens webbplats där dina kortuppgifter lagras när du loggar in i spelet. Då behöver kortnumret inte anges varje gång, utan inköpen debiteras från det konto som lagts in i tjänsten. Vid inloggningen måste du ofta acceptera leverantörens användarvillkor för att kunna fortsätta. Det är kortinnehavarens ansvar att övervaka användningen av sitt konto. Kontot kan ofta förses med ett lösenord utan vilket kontot inte kan nås.

Om du upptäcker att obehöriga spelavgifter har debiterats på kortet av en minderårig familjemedlem, kan du spärra kortet hos kortutfärdaren. Anspråk på återbetalning görs till det spelföretag som debiterat kortet. Debiteraren är ofta inte ersättningsskyldig, och hanteringen av återbetalningar varierar. Om återbetalning medges, görs det ofta bara en gång. Se därför till att problemet inte återkommer.

Om spelavgifterna är helt okända och ingen i din närhet har kunnat använda kortuppgifterna utan din vetskap, spärra kortet direkt och kontakta kortutfärdaren. Diskutera det inträffade med familjen. Om utredningen visar att debiteringarna gjorts av en minderårig familjemedlem, har kortutfärdaren rätt att ta ut en avgift för utredningen.

Tänk också på att kortinformationen lagras även på din mobila enhet. Om du ger mobilen till någon annan, till exempel när du köper en ny, radera all personlig information på enheten, inklusive dina betalkortsuppgifter.

Lotterivinster

När du surfar på internet kan du stöta på meddelanden som säger att du har vunnit, till exempel en kryssning eller en stor summa pengar. Sådana meddelanden frågar ofta efter ett kortnummer, till exempel för att kontrollera din ålder eller för att lägga in det belopp du vann på kortet.

Det finns en tumregel här: om du inte har köpt någon lott, är det mycket osannolikt att du skulle ha vunnit.

Lockande erbjudanden

På webben kan du också stöta på lockande erbjudanden, till exempel utlovas något gratis eller mycket billigt, "utan några förbindelser". Ta aldrig emot några erbjudanden utan att noggrant ha läst alla villkor.Var kritisk till alla erbjudanden och annan information, om det låter för bra för att vara sant. Var uppmärksam på villkoren i beställningen – inklusive det finstilta.

Om du tappar kortet, anmäl det direkt

Om du misstänker att du tappat kortet eller att dina kortuppgifter har hamnat i fel händer, kontakta spärrtjänsten eller din bank omedelbart för att spärra kortet. Det är bra att spara spärrnumret i mobiltelefonens minne.

Spärrning av kort

Öppet 24 h

När du ringer från Finland: 020 333

När du ringer från utlandet: +358 20 333

Följ dina korttransaktioner aktivt och reklamera fel

Följ upp korttransaktionerna på vår online- och mobilbank, med kontoutdrag eller från kreditkortsfakturorna. Om du upptänker några misstänkta transaktioner, lämna in en reklamation. Spärra kortet direkt om du upptäcker misstänkta transaktioner på ditt konto. Instruktioner för reklamation.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt