Hoppa till innehåll

Fast ränta för lån

Fast ränta innebär att lånets referensränta är densamma även om referensräntan på marknaden stiger. Fast ränta säkerställer att räntekostnaderna för lånet fortfarande kan förutses. Den fasta räntan och giltighetstiden för den avtalas alltid mellan banken och kunden.

Lönar det sig att ta fast ränta på lånet?

Uppgångar och nedgångar i referensräntorna har samband med den ekonomiska situationen i världen. När ekonomin blir bättre börjar också räntorna i allmänhet stiga. De goda sidorna med fast ränta är att den blir trygg och förutsebar. Räntan är densamma oberoende av marknadsläget och kunden behöver inte särskilt bekymra sig om fluktuationer.

Varje kund som ansöker om lån har sin individuella situation, och det är bra att överväga alternativen från de egna utgångspunkterna. Om man inte har rörelsefrihet i den egna ekonomin kan stigande räntor ge upphov till besvärliga situationer. Fast ränta hjälper till när man skyddar sig mot överraskningar.

 

Följande omständigheter talar för att ta fast ränta:

  • Om lånet har en lång fast ränta vet du i förväg var räntenivån ligger för lånetiden och kan få flexibilitet i lånet.

  • När du känner till ränteutgifterna i förväg kan du förutse din ekonomi. Då kan du sova lugnt på natten oberoende av stormar i världsekonomin.

Hur fungerar fast ränta?

Fast ränta erbjuder den som ansöker om lån ett skydd mot stigande räntor. Med fast ränta ändras inte räntan trots att räntemarknaden kan svänga. Fast ränta fungerar också som en slags ränteförsäkring, och syftet med den är att minska på låntagarens bekymmer och risk.

Fast ränta är särskilt välkommen när man önskar sig en stabil och förutsebar framtid där man kan räkna ut sina finansiella utsikter långt framöver. Den som tagit fast ränta för sitt bolån kan förhålla sig lugnt till ändringar i världsekonomin och till stigande räntor.

Man kan få fast ränta på POP Bankens lån för 3, 5, 7 eller 10 år. Fast ränta kan utnyttjas flexibelt, och om man vill kan man ta den för endast en del av lånet.

Fråga närmare om alternativ på din bank.

Låneräknaren hjälper dig att bedöma lånebehovet

Placeringsbostadslån ska alltid vara proportionerligt till låntagarens betalningsförmåga. Bostadslåneräknaren är ett bra hjälpmedel med vilket du kan testa olika scenarier till exempel när det gäller återbetalning och räntor.

Räknaren hjälper dig att uppskatta de totala kostnaderna för lånet och till exempel hur månadsraten påverkar din ekonomi.

Observera att det uttryckligen är fråga om en låneräknare. Den är inte en avkastningsräknare och kan inte användas för att uppskatta avkastningen på en bostad.

Till Bostadslåneräknaren

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt