Hoppa till innehåll

Räntetak på lån

Räntetak innebär en övre gräns som avtalas separat. Räntan på ett lån med rörlig ränta kan stiga till högst det taket. Räntetaket säkerställer att gäldenärens räntekostnader inte stiger för mycket trots att referensräntan stiger. Räntetaket och dess giltighetstid avtalas alltid i samråd mellan banken och gäldenären.

Lönar det sig att ta räntetak på lån?

Situationen är individuell för var och som ansöker om lån. Det typiska är att räntetaket utnyttjas i synnerhet när låneandelen av till exempel priset på en bostad är stor. Sådan är situationen ofta till exempel för den som köper sin första bostad.

 

Följande omständigheter talar för att ta ett räntetak:

  • Om räntorna stiger över det avtalade räntetaket sparar låntagaren de ränteutgifter som överstiger räntetaket.

  • Du kan sova lugnt på natten när du alltid vet vad maximibeloppet är på dina låneutgifter.

  • Lånetiden för ett ränteskyddat lån får vara lång, för räntorna har mest betydelse precis i början när lånesumman är som störst. I synnerhet bolån är ofta långfristiga.

  • Det är viktigt att tidsanpassa räntetaket rätt. Den bästa nyttan av räntetaket får man om man tar räntetaket innan räntorna stiger snabbt.

Hur fungerar räntetaket?

Räntetaket är ett överenskommet tak för lånets referensränta. Räntan som kunden betalar stiger inte trots att referensräntan kan stiga. Räntetaket fungerar precis som en försäkring för låntagaren.

Räntetaket och giltighetstiden för det avtalas alltid mellan banken och kunden. Vid låneförhandlingen avtalar man om en övre gräns för räntan, men ingen nedre gräns. Med andra ord kan du både dra nytta av låga räntor och skydda dig mot räntehöjningar.

Utöver en övre gräns för räntorna avtalar man också om giltighetstid för räntetaket: 3, 5, 7 eller 10 år. Avgiften för räntetaket betalas i regel som en del av lånets marginal, men du kan också ta ett räntetak på 5 år för en engångsavgift. Storleken på räntetaket påverkas av situationen på räntemarknaden, räntetakets nivå och räntetakets giltighetstid.

Observera att du inte behöver ta räntetak för hela lånet. Du kan ränteskydda till exempel halva lånet.

Låneräknaren hjälper dig att bedöma lånebehovet

Placeringsbostadslån ska alltid vara proportionerligt till låntagarens betalningsförmåga. Bostadslåneräknaren är ett bra hjälpmedel med vilket du kan testa olika scenarier till exempel när det gäller återbetalning och räntor.

Räknaren hjälper dig att uppskatta de totala kostnaderna för lånet och till exempel hur månadsraten påverkar din ekonomi.

Observera att det uttryckligen är fråga om en låneräknare. Den är inte en avkastningsräknare och kan inte användas för att uppskatta avkastningen på en bostad.

Till Bostadslåneräknaren

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt