Hoppa till innehåll

Räntekorridor

I en räntekorridor fastställs en övre och en lägre gräns för räntan. Räntan får röra sig mellan dem. På så sätt kan räntan inte stiga högre än förutsett, men du drar fortfarande nytta av sjunkande räntor. Speciellt vid stora och långfristiga lån drar man nytta av räntekorridoren.

Lönar det sig att ta räntekorridor på lånet?

Räntemarknaden är starkt kopplad till den ekonomiska situationen, och i allmänhet höjer goda ekonomiska tider räntorna. Det lönar sig alltså att i god tid börja förbereda sig på att räntorna stiger.

Räntekorridoren ger skydd mot ändringar i referensräntan. På så sätt behöver du inte oroa dig över stigande räntor men drar ändå nytta av att räntorna eventuellt sjunker.

 

En räntekorridor har följande fördelar:

  • Du betalar inget separat skyddsarvode för räntekorridoren.

  • Du får räntekorridor för upp till 10 år på ditt lån.

  • En klar övre gräns för ränteutgifterna på lånet hjälper dig att planera för framtiden

  • Lånetiden för ett lån som skyddas av en räntekorridor får vara lång, för räntorna har mest betydelse precis i början när lånesumman är som störst. I synnerhet bolån är ofta långfristiga.

  • Observera att gränserna för räntekorridoren fastställs slutgiltigt först när avtalet görs upp. Därför kan de avvika från vad som diskuterats tidigare.

Hur fungerar räntekorridoren?

I en räntekorridor fastställs en övre och en nedre gräns för räntorna på ett bolån. Räntan får inte stiga eller sjunka över eller under gränsen. Gränserna bildar en korridor där räntan får röra sig fritt. Gränserna för räntan avtalas alltid mellan banken och kunden.

Utöver övre och undre gräns för räntekorridoren, dvs. räntetak och räntegolv, avtalas det om giltighetstid för korridoren: 3, 5, 7 eller 10 år.

Observera att du inte behöver ta en räntekorridor för hela lånet. Om du vill kan du ränteskydda endast halva lånet och ta rörlig referensränta eller fast ränta på resten.

Skydda dig själv i god tid

”För närvarande är det fördelaktig att skydda sig mot stigande räntor jämfört med att göra det när räntorna redan har börjat stiga. Man kan jämföra situationen med att börja fråga om brandförsäkring när det redan brinner i knutarna.”

- Timo Hulkko, direktör, POP Bankgruppen

Låneräknaren hjälper dig att bedöma lånebehovet

Placeringsbostadslån ska alltid vara proportionerligt till låntagarens betalningsförmåga. Bostadslåneräknaren är ett bra hjälpmedel med vilket du kan testa olika scenarier till exempel när det gäller återbetalning och räntor.

Räknaren hjälper dig att uppskatta de totala kostnaderna för lånet och till exempel hur månadsraten påverkar din ekonomi.

Observera att det uttryckligen är fråga om en låneräknare. Den är inte en avkastningsräknare och kan inte användas för att uppskatta avkastningen på en bostad.

Till Bostadslåneräknaren

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt