Hoppa till innehåll

POP Ambition

POP Ambition är en blandfond som investerar internationellt i aktier, aktierelaterade instrument, räntebärande instrument och fondandelar.

Av POP Ambitions placeringar är minst 70 % i aktieplaceringar. Återstoden är placerad i räntebärande värdepapper, räntefonder och likvida medel. I placeringsverksamheten kan POP Ambition använda derivatinstrument för främja en effektiv portföljförtvaltning. Fonden har inget jämförelseindex. Fondens placeringsverksamhet har som mål att på lång sikt uppnå en värdestegring genom placering av medel enligt Fondens stadgar. Målen för placeringsverksamheten eftersträvas genom aktiv kapitalförvaltning.

Fondens värde påverkas av förändringar i mottagarfondens värde, vilket kan vara betydande.

Avkastningen på fondens placeringar återplaceras. Investeringar i mottagarfonden görs i tillväxtandelar (B).

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att avstå från sina andelar i fonden inom fem år.

POP Ambition

  • Morningstar:
  • Valuta dag:
  • Värde: 1,09 €
1 dag
+0,09 %
1 mån
-0,46 %
3 mån
+3,80 %
12 mån
+7,78 %
3 år
0,00 %

Teckna POP Fondandelar

Teckna POP Fondandelar i avsnittet Placering. Välj önskad fond och fyll noggrant i de uppgifter som begärs. Du säkerställer väl att det konto du valt som debiteringskonto är det daglig konto som du vill använda för teckningen. Bekräfta slutligen händelsen med POP Nyckel eller dina bankkoder.

Fondens namn
Placeringsfonden POP Ambition
Fondtyp
Blandfonden
Grundad
04/2022, Finland
Fondförvaltare
Lassi Kallio / Sp-Fondbolag Oy
Jämförelseindex
-
Andelsslag
Tillväxtandelar
Minimiteckning
20 euro eller 20 euro/mån
Förvaltningsprovision p.a.
1,80 %*
Teckningsprovision
1,00 %
Inlösenprovision
1,00 %

*Av de placeringsfonder som fonden placerar i debiteras förvarsinstitutets provision enligt gällande tariff  

Faktablad
Stadgar
Prislista
Uppdragskostnader
Fondsparande prospekt
Allmänna villkor för fondsparavtal
Meddelande om distansförsäljning
Puolivuosikatsaus 2023
Vuosikertomus 2022

Vuosikertomus 2021
Vuosikertomus 2020
Vuosikertomus 2019
Vuosikertomus 2018
Vuosikertomus 2017

POP Fonderna förvaltas av Sp-Fondbolag Ab. Fondernas historiska kursutveckling är ingen garanti för den kommande utvecklingen. Fondens värde kan stiga eller sjunka. Fonderna omfattas inte av skyddet från Ersättningsfonden för investerare eller av insättningsgarantin.

Realtillgångsfonderna förvaltas av UB Fondbolag Ab. Det finns alltid en ekonomisk risk vid investering i fonder. Avkastningens tidigare utveckling är ingen garanti för kommande avkastning, och investerat kapital kan förloras delvis eller helt. Fonderna omfattas inte av skyddet från Ersättningsfonden för investerare eller av insättningsgarantin.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt

Ett eget hem är ett eget hem!

Hos oss får du en bostadslåneoffert utan dröjsmål och en personlig bankrådgivare. På POP Banken fokuserar vi på det väsentliga: god personlig bankservice.