Hoppa till innehåll

POP Amerika B

POP Amerika-placeringsfonden är en aktiefond som placerar medlen i aktier och aktierelaterade instrument som är föremål för offentlig handel i Nordamerika eller företag vars affärsverksamheter till övervägande del härrör från Nordamerika.

Fondens placeringar genomförs i huvudsak som direkta aktieplaceringar. I placeringsverksamheten kan fonden använda derivatinstrument för främja en effektiv portföljförvaltning. Fonden eftersträvar en bättre avkastning än jämförelseindexet på lång sikt.

POP Amerika B

  • Morningstar:
  • Valuta dag:
  • Värde: 268,70 €
1 dag
+0,08 %
1 mån
+0,90 %
3 mån
+9,40 %
12 mån
+24,24 %
3 år
+32,35 %

Teckna POP Fondandelar

Teckna POP Fondandelar i avsnittet Placering. Välj önskad fond och fyll noggrant i de uppgifter som begärs. Du säkerställer väl att det konto du valt som debiteringskonto är det daglig konto som du vill använda för teckningen. Bekräfta slutligen händelsen med POP Nyckel eller dina bankkoder.

Fondens namn
POP Amerika B
Fondtyp
Aktiefond
Grundad
28.1.2019
Fondförvaltare
Johan Hamström
Jämförelseindex
S&P 500 EUR Net TR
Andelsslag
Tillväxtandel
Minimiteckning
50 euro eller 50 euro/månad
Förvaltningsprovision p.a.
1,75 %*
Teckningsprovision
1,00 %
Inlösenprovision
1,00 %

*Av de placeringsfonder som fonden placerar i debiteras förvarsinstitutets provision enligt gällande tariff 

POP Amerika B är fondandelsserie i placeringsfonden
Sparbanken Amerika.

 
 
POP Fonderna förvaltas av Sp-Fondbolag Ab. Fondernas historiska kursutveckling är ingen garanti för den kommande utvecklingen. Fondens värde kan stiga eller sjunka. Fonderna omfattas inte av skyddet från Ersättningsfonden för investerare eller av insättningsgarantin.

Realtillgångsfonderna förvaltas av UB Fondbolag Ab. Det finns alltid en ekonomisk risk vid investering i fonder. Avkastningens tidigare utveckling är ingen garanti för kommande avkastning, och investerat kapital kan förloras delvis eller helt. Fonderna omfattas inte av skyddet från Ersättningsfonden för investerare eller av insättningsgarantin.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt

Ett eget hem är ett eget hem!

Hos oss får du en bostadslåneoffert utan dröjsmål och en personlig bankrådgivare. På POP Banken fokuserar vi på det väsentliga: god personlig bankservice.