Hoppa till innehåll

POP Fastighetsaktie Europa B

Specialplaceringsfonden POP Fastighetsaktie Europa placerar sina tillgångar huvudsakligen på de europeiska fastighets- och bostadsmarknaderna. Fondens placeringar genomförs antingen genom direkta aktieplaceringar eller via placeringsfonder och fondföretag som uppfyller kraven enligt placeringsfondsdirektivet. 

I placeringsverksamheten kan fonden använda derivatinstrument för att främja en effektiv portföljförvaltning. Fondens verksamhet syftar till att öka värdet på fondandelen. Man försöker uppnå placeringsmålet genom aktiv kapitalförvaltning. Fonden har inget jämförelseindex. Fondens placeringsintäkter, såsom realiserade vinster, återinvesteras. 

Rekommendation: Den här fonden passar kanske inte placerare som tänker avstå från sina andelar i fonden inom 7 år. 

POP Fastighetsaktie Europa B

  • Morningstar:
  • Valuta dag:
  • Värde: 93,64 €
1 dag
-1,27 %
1 mån
+1,58 %
3 mån
-3,46 %
12 mån
+2,05 %
3 år
-11,14 %

Teckna POP Fondandelar

Teckna POP Fondandelar i avsnittet Placering. Välj önskad fond och fyll noggrant i de uppgifter som begärs. Du säkerställer väl att det konto du valt som debiteringskonto är det daglig konto som du vill använda för teckningen. Bekräfta slutligen händelsen med POP Nyckel eller dina bankkoder. 

Fondens namn
POP Fastighetsaktie Europa B
Fondtyp
Aktiefond
Grundad
02/2005, Suomi
Fondförvaltare
Johan Hamström
Jämförelseindex
-
Andelsslag
Tillväxtandel
Minimteckning
100 euro eller 100 euro/månad
Förvaltningsprovision p.a.
1,65 %*
Teckningsprovision
1,00 %
Inlösenprovision
1,00 %

* Förvaringssamfundet tar ut en avgift enligt den gällande prislistan av de fonder som utgör placeringsobjekt 

POP Fastighetsaktie Europa är en fondandelsserie i placeringsfonden Sparbanken Fastighetsaktie Europa. 

Faktablad
Stadgar
Prislista
Uppdragskostnader
Fondsparande prospekt
Allmännä villkor för fondsparavtal
Meddelande om distansförsäljning
Puolivuosikatsaus 2023
Vuosikertomus 2022

Vuosikertomus 2021
Vuosikertomus 2020
Vuosikertomus 2019
Vuosikertomus 2018
Vuosikertomus 2017

POP Fonderna förvaltas av Sp-Fondbolag Ab. Fondernas historiska kursutveckling är ingen garanti för den kommande utvecklingen. Fondens värde kan stiga eller sjunka. Fonderna omfattas inte av skyddet från Ersättningsfonden för investerare eller av insättningsgarantin.

Realtillgångsfonderna förvaltas av UB Fondbolag Ab. Det finns alltid en ekonomisk risk vid investering i fonder. Avkastningens tidigare utveckling är ingen garanti för kommande avkastning, och investerat kapital kan förloras delvis eller helt. Fonderna omfattas inte av skyddet från Ersättningsfonden för investerare eller av insättningsgarantin.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt

Ett eget hem är ett eget hem!

Hos oss får du en bostadslåneoffert utan dröjsmål och en personlig bankrådgivare. På POP Banken fokuserar vi på det väsentliga: god personlig bankservice.