Hoppa till innehåll

POP Finland

POP Finland är en aktiefond som investerar i Finland.

Sparbanken Finland -placeringsfond är en aktiefond som i huvudsak placerar medlen i finländska aktier. Som finländska aktier betraktas värdepapper där emittenten har sin hemvist i Finland eller som noteras i Finland. Vid valet av aktier fäst därtill särskild vikt vid företagets förmåga att prestera resultat och betala dividend samt vid verksamhetsfältets utveckling på lång sikt. Fondens placeringar görs i huvudsak med hjälp av direkta aktieplaceringar. I placeringsverksamheten kan fonden utnyttja derivatinstrument för främja en effektiv portföljförvaltning.

Fondens jämförelseindex är OMX Helsinki Cap-indexet, som beskriver Helsingforsbörsens prisutveckling och utdelningsavkastning (s.k. avkastningsindex) så att en enskild akties högsta möjliga vikt är högst 10 %. Fonden tillämpar aktiv kapitalförvaltning för att uppnå målen för placeringsverksamheten. Portföljforvaltaren kan avvika från jämförelseindexet sammansättning, vikting och risknivå. Avkastningen på fondens placeringar, såsom utdelning, återplaceras.

Rekommendation: den här fonden passar inte nödvändigtvis placerare som ämnar inlösa sin andel av fonden inom 7 år.

POP Finland

  • Morningstar:
  • Valuta dag:
  • Värde: 4,15 €
1 dag
-0,98 %
1 mån
+2,69 %
3 mån
0,00 %
12 mån
-2,56 %
3 år
-5,22 %

Teckna POP Fondandelar

Teckna POP Fondandelar i avsnittet Placering. Välj önskad fond och fyll noggrant i de uppgifter som begärs. Du säkerställer väl att det konto du valt som debiteringskonto är det daglig konto som du vill använda för teckningen. Bekräfta slutligen händelsen med POP Nyckel eller dina bankkoder.

Fondens namn
Placeringsfonden POP Finland
Fondtyp
Aktiefond
Grundad
02/2005, Finland
Fondförvaltare
Olli Tuuri / Sp-Fondbolag Oy
Jämförelseindex
NASDAQ OMX Helsinki Cap GR EUR
Andelsslag
Tillväxtandelar
Minimiteckning
20 euro eller 20 euro/mån
Förvaltningsprovision p.a.
1,80 %*
Teckningsprovision
1,00 %
Inlösenprovision
1,00 %

*Av de placeringsfonder som fonden placerar i debiteras förvarsinstitutets provision enligt gällande tariff

Faktablad
Stadgar
Allmännä villkor för fondsparavtal
Meddelande om distansförsäljning

POP Fonderna förvaltas av Sp-Fondbolag Ab. Fondernas historiska kursutveckling är ingen garanti för den kommande utvecklingen. Fondens värde kan stiga eller sjunka. Fonderna omfattas inte av skyddet från Ersättningsfonden för investerare eller av insättningsgarantin.

Realtillgångsfonderna förvaltas av UB Fondbolag Ab. Det finns alltid en ekonomisk risk vid investering i fonder. Avkastningens tidigare utveckling är ingen garanti för kommande avkastning, och investerat kapital kan förloras delvis eller helt. Fonderna omfattas inte av skyddet från Ersättningsfonden för investerare eller av insättningsgarantin.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt

Ett eget hem är ett eget hem!

Hos oss får du en bostadslåneoffert utan dröjsmål och en personlig bankrådgivare. På POP Banken fokuserar vi på det väsentliga: god personlig bankservice.