Hoppa till innehåll

POP Global

POP Global är en internationell aktiefond som placerar sina medel på aktiemarknaden globalt. Fondens placeringar görs i huvudsak som direkta aktieplaceringar i stora bolag.

I placeringsverksamheten kan fonden använda derivatsinstrument för främja en effektiv portföljförvaltning. I fondens verksamhet eftersträvas en höjning av fondandelens värde som på lång sikt överskrider jämförelseindexets värdeuppgång. Fondens jämförelseindex är MSCI World Daily Total Return Net EUR–indexet, som beskriver prisutvecklingen och utdelningsavkastningen på 23 utvecklade länders aktieindex (s.k. avkastningsindex). Fonden strävar efter att uppnå målen för placeringsverksamheten genom aktiv kapitalförvaltning. Portföljförvaltaren kan avvika från jämförelseindexets sammansättning, viktning och risknivå. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning, återplaceras.

Rekommendation: den här fonden passar inte nödvändigtvis placerare som ämnar inlösa sin andel av fonden inom 7 år.

POP Global

  • Morningstar:
  • Valuta dag:
  • Värde: 2,68 €
1 dag
-0,41 %
1 mån
+0,52 %
3 mån
+5,70 %
12 mån
+16,39 %
3 år
+18,29 %

Teckna POP Fondandelar

Teckna POP Fondandelar i avsnittet Placering. Välj önskad fond och fyll noggrant i de uppgifter som begärs. Du säkerställer väl att det konto du valt som debiteringskonto är det daglig konto som du vill använda för teckningen. Bekräfta slutligen händelsen med POP Nyckel eller dina bankkoder.

Fondens namn
Placeringsfonden POP Global
Fondtyp
Aktiefond
Grundad
09/2006, Finland
Fondförvaltare
Anders Pelli / Sp-Fondbolag Oy
Jämförelseindex
MSCI Total Return World Net EUR
Andelsslag
Tillväxtandelar
Minimiteckning
20 euro eller 20 euro/mån
Förvaltningsprovision p.a.
1,80 %*
Teckningsprovision
1,00 %
Inlösenprovision
1,00 %

*Av de placeringsfonder som fonden placerar i debiteras förvarsinstitutets provision enligt gällande tariff  

 

Faktablad
Stadgar
Prislista
Uppdragskostnader
Fondsparande prospekt
Allmännä villkor för fondsparavtal
Meddelande om distansförsäljning
Puolivuosikatsaus 2023
Vuosikertomus 2022
Vuosikertomus 2021
Vuosikertomus 2020
Vuosikertomus 2019
Vuosikertomus 2018
Vuosikertomus 2017

POP Fonderna förvaltas av Sp-Fondbolag Ab. Fondernas historiska kursutveckling är ingen garanti för den kommande utvecklingen. Fondens värde kan stiga eller sjunka. Fonderna omfattas inte av skyddet från Ersättningsfonden för investerare eller av insättningsgarantin.

Realtillgångsfonderna förvaltas av UB Fondbolag Ab. Det finns alltid en ekonomisk risk vid investering i fonder. Avkastningens tidigare utveckling är ingen garanti för kommande avkastning, och investerat kapital kan förloras delvis eller helt. Fonderna omfattas inte av skyddet från Ersättningsfonden för investerare eller av insättningsgarantin.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt

Ett eget hem är ett eget hem!

Hos oss får du en bostadslåneoffert utan dröjsmål och en personlig bankrådgivare. På POP Banken fokuserar vi på det väsentliga: god personlig bankservice.