Hoppa till innehåll

POP High Yield B

POP High Yield-räntefond placerar sina tillgångar i huvudsak i obligationer som emitterats av företag och som har ett kreditbetyg på i genomsnitt högst BB+ (enligt kreditvärderingsinstitutet S&P).

Fonden passar dig som med det här räntetillgångsslaget vill diversifiera dina existerande placeringar och eftersträva ett bättre avkastning/risk-förhållande på lång sikt. Fonden har såväl A- dvs. avkastningsandelar som B- dvs. tillväxtandelar.

POP High Yield B

  • Morningstar:
  • Valuta dag:
  • Värde: 64,49 €
1 dag
-0,24 %
1 mån
+0,15 %
3 mån
+0,37 %
12 mån
+7,16 %
3 år
-0,23 %

Teckna POP Fondandelar 

Teckna POP Fondandelar i avsnittet Placering. Välj önskad fond och fyll noggrant i de uppgifter som begärs. Du säkerställer väl att det konto du valt som debiteringskonto är det dagligkonto som du vill använda för teckningen. Bekräfta slutligen händelsen med POP Nyckel eller dina bankkoder. 

Dokument

Fondens namn
POP High Yield B
Fondtyp
Räntefond
Grundad
28.1.2019
Fondförvaltare
Evgeny Artemenkov
Jämförelseindex
BBgBarc Euro HY 3% Issuer Constr NR EUR
Andelsslag
Avkastningsandel
Minimiteckning
50 euro eller 50 euro/månad
Förvaltningsprovision p.a.
1,00 %*
Teckningsprovision
0,50 %
Inlösenprovision
0,50 %

*Av de placeringsfonder som fonden placerar i debiteras förvarsinstitutets provision enligt gällande tariff

POP High Yield B är fondandelsserie i specialplaceringsfonden Sparbanken High Yield.

Faktablad

Stadgar

Prislist

Uppdragskostnader

Fondsparande prospekt

Allmännä villkor för fondsparavtal

Meddelande om distansförsäljning

Vuosikertomus 2021

Vuosikertomus 2020

Vuosikertomus 2019

Vuosikertomus 2018

Vuosikertomus 2017

POP Fonderna förvaltas av Sp-Fondbolag Ab. Fondernas historiska kursutveckling är ingen garanti för den kommande utvecklingen. Fondens värde kan stiga eller sjunka. Fonderna omfattas inte av skyddet från Ersättningsfonden för investerare eller av insättningsgarantin.

Realtillgångsfonderna förvaltas av UB Fondbolag Ab. Det finns alltid en ekonomisk risk vid investering i fonder. Avkastningens tidigare utveckling är ingen garanti för kommande avkastning, och investerat kapital kan förloras delvis eller helt. Fonderna omfattas inte av skyddet från Ersättningsfonden för investerare eller av insättningsgarantin.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt

Ett eget hem är ett eget hem!

Hos oss får du en bostadslåneoffert utan dröjsmål och en personlig bankrådgivare. På POP Banken fokuserar vi på det väsentliga: god personlig bankservice.