Hoppa till innehåll

POP Kortränta B

POP Kortränta -placeringsfond är en korträntefond som placerar medlen huvudsakligen i eurodenominerade obligationer och penningmarknadsinstrument som emitterats eller garanterats av banker och företag, av stater inom Europeiska unionen, och av kommuner, samkommuner och motsvarande regionala offentliga samfund inom euroområdet, såsom företagsoch kommuncertifikat, statliga skuldförbindelser samt bankcertifikat.

Placeringsfondens ränterisk kan mätt i duration vara högst ett år. Fondens jämförelseindex är J.P. Morgan Cash Index Euro Currency 3 Month -indexet.

POP Kortränta B

  • Morningstar:
  • Valuta dag:
  • Värde: 70,14 €
1 dag
-0,00 %
1 mån
+0,69 %
3 mån
+0,86 %
12 mån
+4,47 %
3 år
+6,66 %

Teckna POP Fondandelar

Teckna POP Fondandelar i avsnittet Placering. Välj önskad fond och fyll noggrant i de uppgifter som begärs. Du säkerställer väl att det konto du valt som debiteringskonto är det daglig konto som du vill använda för teckningen. Bekräfta slutligen händelsen med POP Nyckel eller dina bankkoder. 

Dokument

Fondens namn
POP Kortränta B
Fondtyp
Räntefond
Grundad
28.1.2019
Fondförvaltare
Mikko-Pekka Rautiainen
Jämförelseindex
JPM Cash EU 3 Month TR
Andelsslag
Tillväxtandel
Minimiteckning
50 euro eller 50 euro/månad
Förvaltningsprovision p.a.
0,46 %*
Teckningsprovision
0,00 %
Inlösenprovision
0,00 %

*Av de placeringsfonder som fonden placerar i debiteras förvarsinstitutets provision enligt gällande tariff  

POP Kortränta B är fondandelsserie i specialplaceringsfonden Sparbanken Kortränta.

 
POP Fonderna förvaltas av Sp-Fondbolag Ab. Fondernas historiska kursutveckling är ingen garanti för den kommande utvecklingen. Fondens värde kan stiga eller sjunka. Fonderna omfattas inte av skyddet från Ersättningsfonden för investerare eller av insättningsgarantin.
 
Realtillgångsfonderna förvaltas av UB Fondbolag Ab. Det finns alltid en ekonomisk risk vid investering i fonder. Avkastningens tidigare utveckling är ingen garanti för kommande avkastning, och investerat kapital kan förloras delvis eller helt. Fonderna omfattas inte av skyddet från Ersättningsfonden för investerare eller av insättningsgarantin.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt

Ett eget hem är ett eget hem!

Hos oss får du en bostadslåneoffert utan dröjsmål och en personlig bankrådgivare. På POP Banken fokuserar vi på det väsentliga: god personlig bankservice.