Hoppa till innehåll

POP Långränta B

POP Långränta -placeringsfond är en långräntefond som placerar medlen i första hand i eurodenominerade referenslån som emitterats av staterna, t.ex. obligationslån med fast ränta. Fondens placeringar görs i huvudsak med hjälp av direkta ränteplaceringar. I placeringsverksamheten kan fonden utnyttja derivatinstrument för främja en effektiv portföljförvaltning. Derivat utnyttjas oftast för hantering av ränterisken.

Den modifierade durationen, som mäter fondens räntekänslighet, ligger vanligtvis mellan 5 och 6. Denna siffra anger hur mycket fondens värde sjunker i procent om räntenivån stiger med en procentenhet. Om räntenivån sjunker ökar fondens värde på motsvarande sätt.

POP Långränta B

  • Morningstar:
  • Valuta dag:
  • Värde: 72,73 €
1 dag
-0,39 %
1 mån
-0,13 %
3 mån
-0,43 %
12 mån
+3,97 %
3 år
-12,61 %

Teckna POP Fondandelar

Teckna POP Fondandelar i avsnittet Placering. Välj önskad fond och fyll noggrant i de uppgifter som begärs. Du säkerställer väl att det konto du valt som debiteringskonto är det daglig konto som du vill använda för teckningen. Bekräfta slutligen händelsen med POP Nyckel eller dina bankkoder. 

Fondens namn
POP Långranta B
Fondtyp
Räntefond
Grundad
28.01.2019
Fondförvaltare
Mikko-Pekka Rautiainen
Jämförelseindex
BBgBarc EuroAgg Treasury
Andelsslag
Tillväxtandel
Minimiteckning
50 euro eller 50 euro/månad
Förvaltningsprovision p.a. Till fotnoten
0,60 %*
Teckningsprovision
0,00 %
Inlösenprovision
0,50%
  • *Av de placeringsfonder som fonden placerar i debiteras förvarsinstitutets provision enligt gällande tariff. Tillbaka till fotnoten,

* Förvaringssamfundet tar ut en avgift enligt den gällande prislistan av de fonder som utgör placeringsobjekt. 

POP Långränta B är en andelsserie i Sparbanken Långränta-placeringsfond. 

Faktablad 
Stadgar 
Prislista
Uppdragskostnader
Fondsparande prospekt
Allmännä villkor för fondsparavtal 
Meddelande om distansförsäljning
Puolivuosikatsaus 2023
Vuosikertomus 2022

Vuosikertomus 2021
Vuosikertomus 2020
Vuosikertomus 2019
Vuosikertomus 2018
Vuosikertomus 2017

POP Fonderna förvaltas av Sp-Fondbolag Ab. Fondernas historiska kursutveckling är ingen garanti för den kommande utvecklingen. Fondens värde kan stiga eller sjunka. Fonderna omfattas inte av skyddet från Ersättningsfonden för investerare eller av insättningsgarantin.

Realtillgångsfonderna förvaltas av UB Fondbolag Ab. Det finns alltid en ekonomisk risk vid investering i fonder. Avkastningens tidigare utveckling är ingen garanti för kommande avkastning, och investerat kapital kan förloras delvis eller helt. Fonderna omfattas inte av skyddet från Ersättningsfonden för investerare eller av insättningsgarantin.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt

Ett eget hem är ett eget hem!

Hos oss får du en bostadslåneoffert utan dröjsmål och en personlig bankrådgivare. På POP Banken fokuserar vi på det väsentliga: god personlig bankservice.