Hoppa till innehåll

POP Optimal

POP Optimal –placeringsfond är en blandfond som placerar medlen i aktier, aktierelaterade instrument, ränteinstrument samt aktie- och räntefonder på det internationella planet.

Minimivikten för aktiefondsplaceringar är 30 % och maximivikten är 70 %. Återstoden är alltid placerad i räntefonder och likvida medel. I placeringsverksamheten kan fonden använda derivatsinstrument för främja en effektiv portföljförvaltning. Fonden har inget jämförelseidex.

Fonden tillämpar aktiv kapitalförvaltning för att uppnå målen för placeringsverksamheten. Avkastningen på fondens placeringar, såsom räntorna, återplaceras.

Rekommendation: den här fonden passar inte nödvändigtvis placerare som ämnar inlösa sin andel av fonden inom 5 år.

POP Optimal

  • Morningstar:
  • Valuta dag:
  • Värde: 2,07 €
1 dag
-0,72 %
1 mån
+0,68 %
3 mån
+2,91 %
12 mån
+7,31 %
3 år
-0,90 %

Teckna POP Fondandelar

Teckna POP Fondandelar i avsnittet Placering. Välj önskad fond och fyll noggrant i de uppgifter som begärs. Du säkerställer väl att det konto du valt som debiteringskonto är det daglig konto som du vill använda för teckningen. Bekräfta slutligen händelsen med POP Nyckel eller dina bankkoder.

Fondens namn
Placeringsfonden POP Optimal
Fondtyp
Blandfonden
Grundad
09/2006, Suomi
Fondförvaltare
Lassi Kallio / Sp-Fondbolag Oy
Jämförelseindex
-
Andelsslag
Tillväxtandelar
Minimiteckning
20 euro eller 20 euro/mån
Förvaltningsprovision p.a.
1,80 %*
Teckningsprovision
1,00 %
Inlösenprovision
1,00 %

*Av de placeringsfonder som fonden placerar i debiteras förvarsinstitutets provision enligt gällande tariff  

Faktablad
Stadgar
Prislista
Uppdragskostnader
Fondsparande prospekt
Allmänna villkor för fondsparavtal
Meddelande om distansförsäljning
Puolivuosikatsaus 2023
Vuosikertomus 2022

Vuosikertomus 2021
Vuosikertomus 2020
Vuosikertomus 2019
Vuosikertomus 2018
Vuosikertomus 2017

POP Fonderna förvaltas av Sp-Fondbolag Ab. Fondernas historiska kursutveckling är ingen garanti för den kommande utvecklingen. Fondens värde kan stiga eller sjunka. Fonderna omfattas inte av skyddet från Ersättningsfonden för investerare eller av insättningsgarantin.

Realtillgångsfonderna förvaltas av UB Fondbolag Ab. Det finns alltid en ekonomisk risk vid investering i fonder. Avkastningens tidigare utveckling är ingen garanti för kommande avkastning, och investerat kapital kan förloras delvis eller helt. Fonderna omfattas inte av skyddet från Ersättningsfonden för investerare eller av insättningsgarantin.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt

Ett eget hem är ett eget hem!

Hos oss får du en bostadslåneoffert utan dröjsmål och en personlig bankrådgivare. På POP Banken fokuserar vi på det väsentliga: god personlig bankservice.