Hoppa till innehåll

POP Ränteportfölj A

POP Ränteportfölj-placeringsfond placerar sina medel på räntemarknaden i regel via andra fonder.

Fondens placeringar följer Sparbankernas Kapitalförvaltnings rådande räntesyn. Fonden placerar sina tillgångar på globala räntemarknader och i sektorer där förhållandet mellan risk och avkastning är attraktivast. Fonden strävar efter att nå placeringsmålen genom aktiv kapitalförvaltning. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom försäljningsvinster, återplaceras.

Neutralvikterna för fondens placeringsobjekt är: statslån 15 %, statslån bundna till prisindex 5 %, företagslån 30 %, high yield-företagslån med lägre kreditbetyg 20 % samt tillväxtmarknadernas statslån 30 %.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att avstå från sina andelar i fonden inom två år.

POP Ränteportfölj A

  • Morningstar:
  • Valuta dag:
  • Värde: 1,08 €
1 dag
-0,18 %
1 mån
+0,46 %
3 mån
+0,73 %
12 mån
+5,40 %
3 år
-6,40 %

Teckna POP Fondandelar 

Teckna POP Fondandelar i avsnittet Placering. Välj önskad fond och fyll noggrant i de uppgifter som begärs. Du säkerställer väl att det konto du valt som debiteringskonto är det daglig konto som du vill använda för teckningen. Bekräfta slutligen händelsen med POP Nyckel eller dina bankkoder. 

Dokument

Fondens Namn
POP Ränteportfölj
Fondtyp
En fondandelsfond som placerar sina medel på räntemarknaden, i regel i andelar i placeringsfonder.
Grundad
09/2007, Finland
Fondförvaltare
Lassi Kallio / Sp-Fondbolag Ab
Jämförelseindex
Bloomberg Barclays EuroAgg Total Return Index Value Unhedged EUR
Andelsslag
Avkastningsandelar samt tillväxtandelar
Minimiteckning
20 euro eller 20 euro/mån
Förvaltningsprovision p.a.
1,00 %*
Teckningsprovision
0,50 %
Inlösenprovision
0,50 %

*Av de placeringsfonder som fonden placerar i debiteras förvarsinstitutets provision enligt gällande tariff  

 
POP Fonderna förvaltas av Sp-Fondbolag Ab. Fondernas historiska kursutveckling är ingen garanti för den kommande utvecklingen. Fondens värde kan stiga eller sjunka. Fonderna omfattas inte av skyddet från Ersättningsfonden för investerare eller av insättningsgarantin.
 
Realtillgångsfonderna förvaltas av UB Fondbolag Ab. Det finns alltid en ekonomisk risk vid investering i fonder. Avkastningens tidigare utveckling är ingen garanti för kommande avkastning, och investerat kapital kan förloras delvis eller helt. Fonderna omfattas inte av skyddet från Ersättningsfonden för investerare eller av insättningsgarantin.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt

Ett eget hem är ett eget hem!

Hos oss får du en bostadslåneoffert utan dröjsmål och en personlig bankrådgivare. På POP Banken fokuserar vi på det väsentliga: god personlig bankservice.