Hoppa till innehåll

POP Ränteportfölj B

POP Ränteportfölj -placeringsfond placerar sina medel på räntemarknaden i regel via andra fonder. Fondens placeringar följer Sparbankernas Kapitalförvaltnings vid var tid rådande räntesyn.

Neutralvikterna för fondens placeringsobjekt är: penningmarknaden 10 %, statslån 40 %, Investment Grade-företagslån med högre kreditbetyg 30 %, High Yield-företagslån med lägre kreditbetyg 10 % samt tillväxtmarknadernas företagslån 10 %. Fonden efterstävar på lång sikt en bättre avkastning än sitt jämförelseindex.

Som fondens jämförelseindex används Barclays Euro-Aggregate Index som i huvudsak följer ränteinstrument med högre kreditbetyg som emitterats i euro. Fonden strävar efter att uppnå målen för placeringsverksamheten genom aktiv kapitalförvaltning. Portföljförvaltaren kan avvika betydligt från jämförelseindexets sammansättning, viktningar och risknivå. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom försäljningsvinster, återplaceras.

Rekommendation: den här fonden passar inte nödvändigtvis placerare som ämnar inlösa sin andel av fonden inom 2 år.

POP Ränteportfölj B

  • Morningstar:
  • Valuta dag:
  • Värde: 1,56 €
1 dag
-0,19 %
1 mån
+0,32 %
3 mån
+1,10 %
12 mån
+5,67 %
3 år
-5,15 %

Teckna POP Fondandelar 

Teckna POP Fondandelar i avsnittet Placering. Välj önskad fond och fyll noggrant i de uppgifter som begärs. Du säkerställer väl att det konto du valt som debiteringskonto är det daglig konto som du vill använda för teckningen. Bekräfta slutligen händelsen med POP Nyckel eller dina bankkoder. 

Dokument

Fondens namn
POP Ränteportfölj B
Fondtyp
En fondandelsfond som placerar sina medel på räntemarknaden, i regel i andelar i placeringsfonder.
Grundad
09/2007, Finland
Fondförvaltare
Lassi Kallio / Sp-Fondbolag Ab
Jämförelseindex
Ett samlat index som består av placeringsobjektens jämförelseindex i neutralläge
Andelslag
Avkastningsandelar samt tillväxtandelar
Minimiteckning
20 euro eller 20 euro/mån
Förvaltningsprovision p.a.
1,00 %* **
Teckningsprovision
0,50 %
Inlösenprovision
0,50 %

*Av de placeringsfonder som fonden placerar i debiteras förvarsinstitutets provision enligt gällande tariff  

**Fonden har även fondandelsserier med avvikande förvaltningsprovision. Mer om dem i fondens förenklade fondprospekt

 

 
POP Fonderna förvaltas av Sp-Fondbolag Ab. Fondernas historiska kursutveckling är ingen garanti för den kommande utvecklingen. Fondens värde kan stiga eller sjunka. Fonderna omfattas inte av skyddet från Ersättningsfonden för investerare eller av insättningsgarantin.

Realtillgångsfonderna förvaltas av UB Fondbolag Ab. Det finns alltid en ekonomisk risk vid investering i fonder. Avkastningens tidigare utveckling är ingen garanti för kommande avkastning, och investerat kapital kan förloras delvis eller helt. Fonderna omfattas inte av skyddet från Ersättningsfonden för investerare eller av insättningsgarantin.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt

Ett eget hem är ett eget hem!

Hos oss får du en bostadslåneoffert utan dröjsmål och en personlig bankrådgivare. På POP Banken fokuserar vi på det väsentliga: god personlig bankservice.