Hoppa till innehåll

UB Finska Fastigheter


Fastighetsportfölj med bred diversifiering

Fondens strategi är att placera i Finland i fastighetsobjekt med stabil avkastning. Till placeringsobjekten hör olika samhällsfastigheter, kontor, logistik- och affärslokaler, lager, industrifastigheter, bostäder, tomter och andra lämpliga fastigheter. Med bred diversifiering i olika fastighetsslag strävar man efter att minska risken och erbjuda en möjligast stabil avkastningspotential.

För vem lämpar sig fonden?

Fonden lämpar sig för placeraren som uppskattar jämnt kassaflöde och realegendomens stabilitet. Ytterligare fördelar med fastigheter är relativt låg korrelation med till exempel aktiemarknaden och möjlighet till inflationsskyddad avkastning. Fonden lämpar sig också för bostadsplaceraren för att diversifiera fastighetsportföljens risk på andra fastighetsobjekt. Fonden är riktad till både privat- och institutionsplacerare. Den rekommenderade placeringshorisonten är minst 5 år.


 

UB Finska Fastigheter

  • Morningstar:
  • Valuta dag:
  • Värde: 112,62 €
1 dag
-0,23 %
1 mån
0,00 %
3 mån
+0,46 %
12 mån
+0,38 %
3 år
0,00 %

Teckna fondandelar

Kontakta din bank om du vill teckna fondandelar.

Mer information

Fondens namn
UB Finska Fastigheter
Fondtyp
Erikoissijoitusrahasto
Perustettu
31.1.2019 (POP-sarja 1.3.2021)
Fondförvaltare
UB Omaisuudenhoito Oy
Jämförelseindex
Ei vertailuindeksiä
Andelsslag
Tuotto-osuus
Minimiteckning
1 000 euroa
Förvaltningsprovision p.a.
2,5 %*
Teckningsprovision
2,35 %
Inlösenprovision
Placeringstid under 1 år, avgift 4 % Placeringstid 1–3 år, avgift 3 % Placeringstid 3–5 år, avgift 2 % Placeringstid över 5 år, avgift 1 %
Teckningskonto
FI7347260010104607

*Till fondplacering hänför sig alltid en ekonomisk risk. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det kan inte garanteras att fondens avkastningsmål uppnås. Tecknings- och inlösenavgifter har inte beaktats i kalkylen av den förväntade avkastningen. 

Portföljförvaltarens översikt (endast på finska)

Fondprospekt (på finska)

Faktablad (på finska)

Fondens avgifter och kostnader

Stadgar (på finska)

Vastuullisuuskatsaus

Vastuullisuusperiaatteet

Avkastningshistoria

Meddelande om distansförsäljning

POP Fonderna förvaltas av Sp-Fondbolag Ab. Fondernas historiska kursutveckling är ingen garanti för den kommande utvecklingen. Fondens värde kan stiga eller sjunka. Fonderna omfattas inte av skyddet från Ersättningsfonden för investerare eller av insättningsgarantin.

Realtillgångsfonderna förvaltas av UB Fondbolag Ab. Det finns alltid en ekonomisk risk vid investering i fonder. Avkastningens tidigare utveckling är ingen garanti för kommande avkastning, och investerat kapital kan förloras delvis eller helt. Fonderna omfattas inte av skyddet från Ersättningsfonden för investerare eller av insättningsgarantin.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt

Ett eget hem är ett eget hem!

Hos oss får du en bostadslåneoffert utan dröjsmål och en personlig bankrådgivare. På POP Banken fokuserar vi på det väsentliga: god personlig bankservice.