Hoppa till innehåll

UB Skog

Placeringar i finsk skog

Specialplaceringsfond UB Skog är en specialplaceringsfond vars tillgångar placeras direkt eller indirekt huvudsakligen i finländska skogsfastigheter. Fonden lämpar sig för placerare som vill investera i finländska skogsfastigheter och som strävar efter stabil avkastning genom avverkningsintäkter och värdeökning av trädbeståndet.

Fondens avkastningsmål

Fonden strävar efter en årlig avkastning på 4–6 procent*. Avkastning eftersträvas i första hand genom försäljning av virke ur skogsfastigheterna. Av denna orsak betonas placeringsobjekt som har tillväxtpotential till följd av trädbeståndets tillväxt och ett stabilt kassaflöde från avverkningsintäkterna. Avkastning kan även erhållas genom förädling och planläggning av skogsfastigheter samt utnyttjandet av dess jord och möjliga fritidsvärde.

Placeringspolitik

Fördelen med specialplaceringsfond UB Skog är unika processer samt en professionell skötsel av skogsegendomen. Genom systematisk och grundlig placeringsanalys och värdering av skogsfastigheterna kan det placerade kapitalets avkastning optimeras. Faktorer som styr skötseln av skogsegendomen är optimering av det investerade kapitalets avkastning och maximering av trädbeståndets värdestegring.

UB Skog

  • Morningstar:
  • Valuta dag:
  • Värde: 133,90 €
1 dag
+1,03 %
1 mån
0,00 %
3 mån
-21,66 %
12 mån
-16,27 %
3 år
-2,51 %

Teckna fondandelar

Kontakta din bank om du vill teckna fondandelar.

Dokument

Specialplaceringsfond UB Skog soft closing

UB Fondbolag Ab:s styrelse har beslutat den 15.3 att temporärt stänga fonden med en så kallad soft closing. Detta förfarande påverkar inte inlösen av fonden.

Fondens namn
Specialplaceringsfond UB Skog
Fondtyp
Fastighetsfond
Perustettu
15.12.2015 (POP-sarja 12.2.2018)
Fondförvaltare
Kari Kangas / UB Kapitalförvaltning Ab
Jämförelseindex
Inget jämförelseindex
Andelsslag
Avkastningsandel
Minimiteckning
1 000 euro
Förvaltningsprovision p.a.
1,35 % av GAV*Dessutom ett avkastningsbundet arvode på den avkastning som överstiger en årsavkastning på 5 %.
Teckningsprovision
10,00 %
Inlösenprovision
placeringstid under 2 år, avgift 3 %, placeringstid 2–4 år, avgift 2 %, placeringstid över 4 år, avgift 1 %
Teckningskonto
FI7347260010104607

*Till fondplacering hänför sig alltid en ekonomisk risk. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det kan inte garanteras att fondens avkastningsmål uppnås. Tecknings- och inlösenavgifter har inte beaktats i kalkylen av den förväntade avkastningen. 

Portföljförvaltarens översikt (endast på finska)

Fondprospekt (på finska)

Meddelande om distansförsäljning

POP Fonderna förvaltas av Sp-Fondbolag Ab. Fondernas historiska kursutveckling är ingen garanti för den kommande utvecklingen. Fondens värde kan stiga eller sjunka. Fonderna omfattas inte av skyddet från Ersättningsfonden för investerare eller av insättningsgarantin.

Realtillgångsfonderna förvaltas av UB Fondbolag Ab. Det finns alltid en ekonomisk risk vid investering i fonder. Avkastningens tidigare utveckling är ingen garanti för kommande avkastning, och investerat kapital kan förloras delvis eller helt. Fonderna omfattas inte av skyddet från Ersättningsfonden för investerare eller av insättningsgarantin.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt

Ett eget hem är ett eget hem!

Hos oss får du en bostadslåneoffert utan dröjsmål och en personlig bankrådgivare. På POP Banken fokuserar vi på det väsentliga: god personlig bankservice.