Hyppää sisältöön
Uusia pankkitietojen kalastelusivuja ja -viestejä on havaittu

UB Metsä

Erikoissijoitusrahasto UB Metsä soft closing
UB Rahastoyhtiön hallitus on päättänyt sulkea rahaston uusilta merkinnöiltä väliaikaisesti niin sanotulla soft closingilla 15.3.2021 alkaen. Rahaston lunastuksiin tällä menettelyllä ei ole vaikutusta.

UB Metsä on erikoissijoitusrahasto, jonka varat sijoitetaan suoraan tai välillisesti pääasiassa Suomessa sijaitseviin metsäkiinteistöihin. Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa suomalaisiin metsäkiinteistöihin ja tavoittelee vakaata tuottoa hakkuutulojen ja puuston arvonnousun kautta.

Rahaston tuottotavoite

Rahaston tavoitteena on saavuttaa 6 prosentin vuotuinen tuotto*. Tuottoa pyritään hankkimaan ensisijaisesti sijoituskohteina olevien metsäkiinteistöistä saatavan puun myynnillä. Tämän vuoksi sijoitustoiminnassa painotetaan kohteita, joissa on arvonnousupotentiaalia puuston kasvun seurauksena sekä hakkuutuloista saatava tasainen kassavirta. Tuottoa voidaan hankkia lisäksi jalostamalla ja kaavoittamalla metsäkiinteistöjä sekä hyödyntämällä niiden maa-ainesta ja mahdollisia vapaa-ajan arvoja.

Sijoituspolitiikka

Rahaston vahvuutena ovat ainutlaatuiset prosessit sekä metsäomaisuuden ammattimainen hoitaminen. Sijoitetun pääoman tuoton optimointiin tähdätään metsätilojen järjestelmällisen ja perusteellisen sijoitusanalyysin ja arvonmäärityksen avulla. Metsäomaisuudenhoidon ohjaavina tekijöinä ovat sijoitetun pääoman tuoton optimointi sekä puuston arvokasvun maksimointi.

UB Metsä

  • Morningstar:
  • Arvo päivä:
  • Arvo: 115,96 €
1 päivä
+1,39 %
1 kk
0,00 %
3 kk
-1,65 %
12 kk
+1,87 %
3 v
+10,00 %

POP rahasto-osuuksien merkitseminen

Merkitse POP rahasto-osuuksia verkkopankin Sijoitukset -osiossa. Valitse haluamasi rahasto ja täytä huolellisesti pyydetyt tiedot. Varmistathan, että veloitustiliksi on valittu se käyttötili, jolta haluat, että merkintä tehdään. Vahvista lopuksi tapahtuma POP Avaimella tai omilla pankkitunnuksillasi.

Dokumentit

Erikoissijoitusrahasto UB Metsä soft closing
UB Rahastoyhtiön hallitus on päättänyt sulkea rahaston  uusilta merkinnöiltä väliaikaisesti niin sanotulla soft closingilla 15.3.2021 alkaen. Rahaston lunastuksiin tällä menettelyllä ei ole vaikutusta.

Rahaston nimi
Erikossijoitusrahasto UB Metsä
Rahastotyyppi
Kiinteistörahasto
Perustettu
15.12.2015 (POP-sarja 12.2.2018)
Salkunhoitaja
Kari Kangas / UB Omaisuudenhoito Oy
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä
Osuuslajit
Tuotto-osuus
Minimimerkintä
1 000 euroa
Hallinnointipalkkio p.a.
1,35 % GAV:ista*Lisäksi tuottosidonnainen palkkio 5 % vuosituoton ylittävästä tuotosta.
Merkintäpalkkio
10 %
Lunastuspalkkio
Sijoitusaika alle 2 vuotta: 3 % / Sijoitusaika 2-4 vuotta: 2 % / Sijoitusaika yli 4 vuotta: 1 %
Merkintätili
FI7347260010104607

*Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahastolle asetettua tavoitetuottoa välttämättä saavuteta. Tuottotavoitteen laskennassa ei ole huomioitu merkintä- tai lunastuspalkkioita.

POP Rahastoja hallinnoi Sp-Rahastoyhtiö Oy. Rahastojen historiallinen kurssikehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä. Rahaston arvo voi nousta tai laskea. Rahastot eivät ole Sijoittajien korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Reaaliomaisuusrahastoja hallinnoi UB Rahastoyhtiö Oy. Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Aiempi tuottokehitys ei ole tae tulevasta ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Rahastot eivät ole Sijoittajien korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä