Hoppa till innehåll

UB Smart

Fondens tillgångar diversifieras internationellt på både aktie- och masslånemarknader samt i realtillgångar.

Med realtillgångar avses till exempel skogsfastigheter samt andra fastigheter och infrastrukturplaceringar. Placeringar i realtillgångar görs huvudsakligen genom fonder. I andra placeringsobjekt kan man placera antingen direkt eller till exempel genom fonder eller strukturerade massskuldebrevslån.

Fondens avkastningsmål

Fondens mål är att med aktiv portföljförvaltning uppnå en årlig avkastning på 5–10 %.

Passar för olika marknadslägen

Aktie-, ränte- och realtillgångsplaceringar representerar vid neutral allokering var och en enskilt 1/3 av fondens värde. Portföljförvaltaren kan dock fritt ändra på vikten av olika tillgångsklasser enligt marknadsläget. Fondens nya stadgar trädde i kraft 24.9.2015.

Minsta teckning i POP A-serien är 1 000 euro.

UB Smart

  • Morningstar:
  • Valuta dag:
  • Värde: 70,58 €
1 dag
-0,42 %
1 mån
+0,47 %
3 mån
+2,84 %
12 mån
+8,89 %
3 år
+7,97 %

Teckna fondandelar

Kontakta din bank om du vill teckna fondandelar.

Fondens namn
Specialplaceringsfond UB Smart
Fondtyp
Övrig fond
Grundad
11.12.2006, (POP-serie 12.02.2018)
Fondförvaltare
UB Kapitalförvaltning Ab
Jämförelseindex
Inget jämförelseindex
Andelsslag
Tillväxtandel
Minimiteckning
100 euro
Förvaltningsprovision p.a.
1,50 %
Teckningsprovision
1,00 %
Inlösenprovision
1,00 %
Teckningskonto
FI7347260010104607

* Till fondplacering hänför sig alltid en ekonomisk risk. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det kan inte garanteras att fondens avkastningsmål uppnås. Tecknings- och inlösenavgifter har inte beaktats i kalkylen av den förväntade avkastningen.

Fondprospekt (på finska)
Faktablad
Kostnader
Fondens stadgar (på finska)
Lunastus- ja vaihtolomake (på finska)
Avkastningshistoria

Meddelande om distansförsäljning

POP Fonderna förvaltas av Sp-Fondbolag Ab. Fondernas historiska kursutveckling är ingen garanti för den kommande utvecklingen. Fondens värde kan stiga eller sjunka. Fonderna omfattas inte av skyddet från Ersättningsfonden för investerare eller av insättningsgarantin.

Realtillgångsfonderna förvaltas av UB Fondbolag Ab. Det finns alltid en ekonomisk risk vid investering i fonder. Avkastningens tidigare utveckling är ingen garanti för kommande avkastning, och investerat kapital kan förloras delvis eller helt. Fonderna omfattas inte av skyddet från Ersättningsfonden för investerare eller av insättningsgarantin.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt

Ett eget hem är ett eget hem!

Hos oss får du en bostadslåneoffert utan dröjsmål och en personlig bankrådgivare. På POP Banken fokuserar vi på det väsentliga: god personlig bankservice.