Hyppää sisältöön

Rahasto­säästäminen

Mitä unelmaa varten sinä voisit rahastoida säästösi?

Moni jemmaa säästönsä tilille tai sulloo ne sukanvarteen pahan päivän varalle. Varastoinnin sijaan pennit kannattaa pistää poikimaan. Säästämällä säännöllisesti rahastoihin sinulla on mahdollisuus tienata vuosien mittaan mojova potti, jolla voit toteuttaa unelmiasi. POP Rahastoista löydät selkeitä ratkaisuja tavoitteittesi saavuttamiseksi.

Jos olet jo POP Pankin asiakas, voit aloittaa säästämisen verkkopankissa tai mobiilissa. Lisäksi voit tehdä merkintöjä myös konttorilla. Tavasta riippumatta tärkeintä on aloittaminen ja pitkäjänteisyys.

Huomioi nämä ennen rahastosäästämisen aloittamista:

  • Kuinka paljon olet valmis sijoittamaan?

  • Kuinka pitkään olet valmis odottamaan tuottoja? Sijoittaessa ei metsästetä pikavoittoja. Tuottoa voi kertyä hyvinkin hitaasti ajan kuluessa.

  • Kuinka suuren riskin olet valmis hyväksymään? Sijoittamiseen liittyy aina riski varojen menettämisestä. On tärkeä varmistaa oma riskinsietokyky ja sijoittaa vain sen verran kuin on turvallista.

  • Millaiset tuottotavoitteet sinulla on säästöillesi? Säästäessä tärkeää on tavoitteellisuus. Suurempi tuottotavoite tarkoittaa usein suurempaa riskiä. Pieni riski ja pitkä säästöaika voi silti tarkoittaa kohtuullista tuottoa. Tavoite määrittelee säästöajan ja säästöille asettamasi tuotto-odotukset.

Miten aloitan rahastosäästämisen?

1. Voit aloittaa etsimällä Rahastolaskurillamme sinulle sopivia rahastoja. Sijoituksesi kesto, suuruus, tuotto-odotukset ja oma riskinottovalmiutesi määrittelevät millaiset sijoitustuotteet sopivat juuri sinulle.
 
2. Jos olet jo POP Pankin asiakas, voit aloittaa säästämisen verkkopankissa tai POP Mobiilissa. Voit toki tehdä merkintöjä myös konttorilla.
 
3. Voit aloittaa pienellä kuukausisummalla tai sijoittaa kerralla isomman potin - päätät itse tavan ja summan.

Kuuntele POPcastin jakso säästämisestä!

Oletko jo tutustunut POP Pankin omaan POPcastiin? Kuuntele alta jakso 2, jossa Jenna ja Anssi juttelevat sijoittamisesta POP Pankin säästämisen ja sijoittamisen kehityspäällikkö Iiron kanssa. 

Mitä hyötyä on rahastosäästämisestä?

Helppoa ja vaivatonta – Pienelläkin summalla kuukausittain sinulla on mahdollisuus tienata mukava säästö pitkällä aikavälillä. Rahastosäästämisen aloittaminen ja oman säästön seuraaminen onnistuu helposti omassa verkkopankissa.

Rahat nopeasti käytössä – Rahastot joustavat elämäntilanteesi mukaan. Säästöt kannattaa jättää tuottamaan pidemmäksi aikaa, mutta tarvittaessa saat rahat nopeasti käyttöösi.

Säästä helposti, ammattilaiset apunasi –
Rahastot saavat monenlaisia suursijoittajan etuja, jotka usein ovat piensijoittajan ulottumattomissa. Tarjolla on eri toimialojen yrityksiin tai maihin sijoittavia rahastoja, ja erilaiseen reaaliomaisuuteen sijoittavia rahastoja. Valitset itse haluamasi rahastot, me autamme tarvittaessa.

Parempaa tuotto-odotus kuin tilillä – Sukanvarsi on laiskan rahan kaveri, ja matalien korkojen aikana säästöjen arvo voi jopa laskea. Jospa säästäisit osan ylimääräisestä tilivarallisuudesta tuottoa tavoitellen? Pienikin summa on hyvä alku, sillä säännöllisesti säästämällä summa voi kasvaa tuntuvaksi. 

Veroetu Säästäminen on verotuksellisesti edullista. Maksat tuotosta veroa vasta kun nostat sijoituksesi.

Hyötyä hajautuksesta – Rahastot sisältävät hajautetusti useita eri sijoituskohteita. Vaikka yksittäinen sijoituskohde kyykkäisi, ei rahasto-osuuden arvo tipu yhtä paljon. Siksi rahastosijoittaminen on riskittömämpää kuin yksittäisiin osakkeisiin sijoittaminen!

Ohjevideoita rahastosäästämisestä

 

 

Lisätietoa

Sijoitusrahaston varat on sijoitettu useisiin erilaisiin rahoitusvälineisiin, kuten osakkeisiin ja joukkovelkakirjoihin. Rahastoyhtiö kerää sijoittajilta varoja, jotka se sijoittaa useisiin eri sijoituskohteisiin. Yhdessä nämä sijoitetut varat muodostavat sijoitusrahaston ja kyseessä on rahastosijoittaminen.
 
Rahasto jakaantuu keskenään yhtä suuriin rahasto-osuuksiin, jotka tuottavat yhtäläiset oikeudet rahastossa olevaan omaisuuteen. Rahaston omistavat siihen sijoittaneet eli rahasto osuuksia merkinneet henkilöt, yritykset, yhteisöt ja säätiöt.
 
Sijoitusrahastot jakaantuvat seuraaviin pääryhmiin sijoituskohteiden perusteella: korkorahastoihin, osakerahastoihin ja yhdistelmärahastoihin.
 

Pitkän koron rahastot sijoittavat varansa pääosin pitkäaikaisiin (juoksuaika yli vuosi), esimerkiksi valtion, julkisyhteisöjen tai yritysten liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjalainoihin.

Osakerahastot sijoittavat varansa pääasiassa osakkeisiin. Osakerahasto voi edelleen kohdistaa sijoituksensa sääntöjensä mukaisesti tietyille maantieteellisille alueille tai eri toimialoille.

Yhdistelmärahastot sijoittavat sekä osakkeisiin että korkoa tuottaviin kohteisiin, jolloin sijoitusten painopistettä on mahdollista vaihtaa markkinatilanteen mukaan. Korko- ja osakesijoitusten väliset painotusarvot ja niiden vaihtelurajat määritellään rahaston säännöissä.

Teemarahastot sijoittavat tietyn teeman tai tavoitteen mukaisiin kohteisiin. Esimerkiksi POP Ympäristö sijoittaa kohteisiin, jotka keskittyvät ilmastonmuutoksen torjumiseen ja ympäristöinnovaatioihin. Rahaston sijoituskohteet valitaan niin, että ne edistävät kestävää ja vastuullista kehitystä.

Reaaliomaisuus on olennainen osa hyvin hajautettua sijoitusalkkua. Se tarjoaa korkean ja samalla varsin vakaan tuottopotentiaalin. Reaaliomaisuutta ovat esimerkiksi kiinteistöt, hyödykkeet ja infrastruktuuri sekä maa- ja metsäomaisuus.

Erikoissijoitusrahasto on rahasto, joka voi poiketa sijoitusrahastolain sijoitusrajoituksista. Rahasto voi esimerkiksi keskittää sijoitukset vain muutamaan kohteeseen, missä tavallisen rahaston täytyy sijoittaa huomattavasti hajautetummin.

Sijoituspalvelun tarjoamisessa noudatettavat asiakasluokitteluun, tiedonantovelvollisuu­teen ja selonottovelvollisuu­teen liittyvät menettelytavat.

Siirry sivulle MiFID-tietoja

Rahastojen hallinnointi

POP Rahastoja hallinnoi Sp-Rahastoyhtiö Oy. Rahastojen historiallinen kurssikehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä. Rahaston arvo voi nousta tai laskea. Rahastot eivät ole Sijoittajien korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Reaaliomaisuusrahastoja hallinnoi UB Rahastoyhtiö Oy. Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Aiempi tuottokehitys ei ole tae tulevasta ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Rahastot eivät ole Sijoittajien korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Sivuston tietoja ei ole tarkoitettu sijoitusneuvonnaksi eikä niitä tule pitää yksilöllisinä neuvoina ostaa tai myydä rahoitusvälineitä. Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Aiempi tuottokehitys ei ole tae tulevasta ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Rahastot eivät ole Sijoittajien korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä. Jos haluat keskustella rahastosäästämisestä, ota yhteyttä omaan POP Pankkiisi.

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä