Hoppa till innehåll

POP Livskraft

Tjänsten är inte längre till salu

Prova POP Fonder istället

POP Livskraft är en helt ny slags försäkring, som kombinerar sparande och skyddet vid allvarlig sjukdom. Med hjälp av den garderar du dig för olika livssituationer. Ett dylikt skyddspaket hittar du ingen annanstans.

Varför POP Livskraft?

POP Livskraft är en skattemässigt förnuftig sparform: när du önskar lyfta uppkomna besparingar, betalar du skatt bara på avkastningen som uppkommit på placeringarna.

Försäkringspremien allokeras alltid till kapitaliseringsavtalet. Från kapitaliseringsavtalets spardels kapital faktureras månatligen premien för skyddet vid allvarlig sjukdom enligt prislistan. Som placeringsobjekt för POP Livskraft fungerar tre olika Fondförvaltarens Bästa-placeringskorgar:

  • Fondförvaltarens Bästa Ränteviktad
  • Fondförvaltarens Bästa Balanserad
  • Fondförvaltarens Bästa Avkastningsinriktad

Du kan välja en eller flera placeringsobjekt och vi hjälper dig i beslutsfattandet.

Att ekonomiskt gardera sig hjälper även i tråkiga situationer. Med skyddet vid allvarlig sjukdom i Livskraft får du ersättning från försäkringen om du insjuknar i cancer, hjärtinfarkt eller stroke. Det finns inga villkor eller begränsningar för användningen av ersättningen, utan du kan göra vad du själv vill med ersättningen du fått. Objektet kan vara till exempel renovering av hemmet, resande eller en förlängd rehabiliteringsperiod.

POP Livskraft-försäkringen beviljas av Sb-Livförsäkring Ab. Avtalet för skyddet vid allvarlig sjukdom beviljas av Chubb.

Mer information

POP Livskraft är ett mångsidigt avtal avsett för långsiktigt sparande, som består av ett kapitaliseringsavtal och skyddet vid allvarlig sjukdom.

POP Livskraft Produktfakta

POP Livskraft är ett mångsidigt avtal avsett för långsiktigt sparande, som består av ett kapitaliseringsavtal och skyddet vid allvarlig sjukdom.

POP Livskraft Produktfakta

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt