Hoppa till innehåll

POP Portfölj

Tjänsten POP Portfölj finns inte POP Banken

Försök istället med POP Avkastningsförsäkring eller POP Fonder.

Slipp bekymmer och ge proffsen fullmakt att besluta om placeringar för din räkning

I POP Portfölj kombinerar du en sparförsäkring och ett avtala om aktivt försäkringssparande. Vi erbjuder dig portföljer på fem olika risknivåer.

Bättre avkastning i ett föränderligt marknadsläge

Portföljernas placeringar sker huvudsaklingen via fonder. Fonderna placerar i aktier, ränteinstrument samt alternativa placeringar vilka inbördes vikt varierar. Aktia Banks experter ansvarar för portföljförvaltningen och följer aktivt med placeringsmarknaden. Vid behov ändras allokeringen i portföljen.  Avkastningen söks enligt marknadsläget. Du får mer information om varje POP Portfölj via länkarna nedan.

Sparförsäkringen beviljas av Aktia Livförsäkring Ab (FO-nummer 0937006-7) och POP Bankerna är ombud för bolaget.

Lätt och med skatteförmåner

Genom att placera i en POP Portfölj drar du även nytta av fördelarna med försäkringssparandet. Försäkringen är som ett skal för dina placeringar. När allokeringen i din portfölj ändras behöver du inte uppge byten i skattedeklarationen. Försäkringens avkastning är bunden till utvecklingen av den valda portföljen. Du betalar kapitalinkomstskatt för den influtna avkastningen först i samband med uttag.

Vid dödsfall betalas dödsfallsersättningen ut till de förmånstagare du väljer själv. Med hjälp av POP Portfölj kan du genom att namnge framtida förmånstagare* också själv planera hur du vill att ditt arv fördelas. Förmånstagarna får medlen snabbt till sitt förfogande efter döden.

*När ett förmånstagarförordnande görs upp ska man beakta bröstarvingarnas rätt till laglott smat likvärdig behandling av arvingarna.

Värdet på placeringsobjekten i POP Portfölj kan stiga eller sjunka och deras historiska värdeutveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Aktia Livförsäkring Ab kan inte garantera placeringsverksamhetens resultat. Kapitalet som betalats för försäkringen är inte heller skyddat.

Värdet på investeringsobjekt i POP Portföljer kan stiga eller sjunka, och deras historiska värdeutveckling är ingen garanti för den framtida avkastningen. Aktia Livförsäkring Ab kan inte garantera investeringsverksamhetens resultat eller det kapital som betalats in i försäkringen.

POP Fonder förvaltas av Sp-Fondbolag Ab. Fondernas historiska kursutveckling garanterar inte den kommande utvecklingen. Fondens värde kan stiga eller sjunka. Fonderna omfattas inte av Ersättningsfonden för investerare eller insättningsgarantin.

Realtillgångsfonderna förvaltas av UB Fondbolag Ab. Fondinvesteringar medför alltid ekonomisk risk. Tidigare avkastningsutveckling garanterar inte framtida avkastning, och det investerade kapitalet kan gå delvis eller helt förlorat. Fonderna omfattas inte av Ersättningsfonden för investerare eller insättningsgarantin.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt