Lähimaksaminen on helppo tapa maksaa ostokset

Lähimaksamisella hoidat nopeasti, mutta turvallisesti ostokset ilman ainaista tunnusluvun näpyttelyä.

Kaikissa POP Pankin uusissa Debit-korteissa on lähimaksuominaisuus. Lähimaksukortin tunnistat neljän kaariviivan muodostamasta symbolista. Lähimaksulla voi maksaa korkeintaan 50 euron suuruisessa kertaostoksessa.

Miten lähimaksaminen tapahtuu?

  1. Vie lähimaksuominaisuudella varustettu kortti maksupäätteen lähelle tai aivan kiinni maksupäätteeseen kohtaan, jossa näet lähimaksusymbolin. Kohta sijaitsee tavallisesti joko laitteen vasemmalla kyljellä tai laitteen näyttöruudun päällä.
  2. Odota, että laite suorittaa maksun. Kun maksu on suoritettu, laite ilmoittaa, että voit poistaa kortin.
  3. Valmista tuli! Jos laite hylkää maksun ja tiedät, että tililläsi on riittävästi katetta, kokeile maksaa ostoksesi sirun ja PIN-koodin avulla. Maksupäätteet kysyvät PIN-koodia tietyin väliajoin turvallisuussyistä.

 

Usein kysyttyä lähimaksamisesta


Mikä on uusi lähimaksuraja? 

Raja vaihtelee maittain, Suomessa lähimaksuraja  on 50 euroa.

Miksi lähimaksuraja nousee juuri 50 euroon?

Summaan päädyttiin asiakaspalautteen, aiempien kokemusten ja kansainvälisen vertailun perusteella.

Miksi lähimaksurajaa nostetaan 50 euroon?

Lähimaksaminen on turvallinen ja nopea tapa maksaa, eikä siihen ole havaittu liittyvän normaalia suurempaa riskiä. Kuluttajat, mukaan lukien monet POP Pankin asiakkaat, ovat toivoneet, että maksun rajaa voitaisiin nostaa ja sama toive on myös kaupan alalla.

Lähimaksaminen joiltain osin jopa vähentää korttimaksamiseen liittyviä riskejä, kuten tunnusluvun urkintaa, joten myös siitä syystä rajaa on päädytty nostamaan. Useissa maissa on jo ennen Suomea nostettu lähimaksurajoja onnistuneesti. 

Vaatiiko lähimaksurajan nouseminen kortin käyttäjältä jotain toimenpiteitä?

Lähimaksurajan nouseminen ei vaadi toimenpiteitä kortin käyttäjältä. Nostamme korttien lähimaksurajan automaattisesti uuteen 50 euron rajaan. Muutos toteutetaan 12.4. alkaen, joten silloin voi jo ruveta omalla kortilla kokeilemaan, josko uusi raja on jo päivitettynä. Korttien ja maksupäätteiden päivittymiseen voi mennä muutama päivä.

Onko lähimaksuraja 50 euroa myös ulkomailla?

Lähimaksuraja on maakohtainen ja vaihtelee maittain. Joissakin maissa lähimaksuraja voi olla pienempi.

Miksi maksukortilla pitää olla raja? 

Raja on asetettu, jotta asiakaan on mahdollista vahvistaa suuret maksut turvallisesti. Toistaiseksi Suomessa kortilla tehtävän lähimaksun yhteydessä ei ole mahdollista käyttää tunnuslukua, jolla maksun voisi vahvistaa, joten maksulle pitää määrittää yläraja. Rajan ylittyessä kortin siru tulee lukea sirulukijalla ja tapahtuma hyväksyä tunnusluvulla. Puhelimella maksettaessa asiakas voi vahvistaa ostoksen sovelluksen kautta, jolloin isommatkin maksut onnistuvat. 

Miksi lähimaksun yhteydessä kysytään välillä tunnuslukua?

Tunnuslukua kysellään maksamisen turvallisuutta silmällä pitäen eli varmistetaan, että kortti on oikean omistajan käytössä.

Montako lähimaksua voi tehdä ennen kuin tunnusluku kysytään? 

Lähimaksujen määrä voi vaihdella, koska kortilla on useita maksamisen turvallisuutta varmistavia rajoja. Näin ollen ei ole mahdollista sanoa, kuinka monta maksua voi tehdä ennen kuin tunnuslukua kysytään. Pieniä maksuja voi tehdä useamman, isompia vähemmän, yleisesti sanottuna muutamia maksuja peräkkäin. 

Pitäisikö lähimaksujen lukumäärää vähentää, kun raja nousee?

Lähimaksurajan nosto ei kasvata riskejä väärinkäyttöä ajatellen. Sekä maksujen määrä että maksujen summa vaikuttaa siihen, kuinka monta maksua asiakas voi tehdä. Lähimaksamisen toimintalogiikassa voi olla pankkikohtaisia eroja, joten tähän ei ole yksiselitteistä vastausta. 

Onko lähimaksaminen turvallista?

Lähimaksaminen on vähintään yhtä turvallista kuin muukin korttimaksaminen. Koska tunnuslukujen urkintatapaukset ovat lähimaksamisen myötä vähentyneet, voidaan lähimaksamisen sanoa jopa lisäävän korttimaksujen turvallisuutta. Turvallisen maksamisen varmistamiseksi maksupäätteet kysyvät kortin tunnuslukua tietyin väliajoin.

Mitä, jos kortinhaltija ei halua lähimaksuominaisuutta kortille?

Pääsääntöisesti lähimaksuominaisuus on kaikissa korteissa ja laajenee vähitellen kaikkiin maksupäätteisiin. Lähimaksuominaisuutta ei tietenkään ole pakko käyttää, jos ei halua.

Kuinka paljon tapahtumista on lähimaksuja tällä hetkellä?

Suomessa valtaosa pienistä maksuista on lähimaksuja. Kaikista korttitapahtumista jo yli 40 % on lähimaksuja. Kun lähimaksuraja nyt nousee 50 euroon, voi lähimaksujen osuus kaikista korttitapahtumista kasvaa hyvinkin suureksi, mutta tarkkaa lukua on vaikea arvioida.

Onko lähimaksukortilla mahdollista tehdä ostoksia vielä sen jälkeen, kun kortti on suljettu?

Tämä riippuu hieman korttityypistä. Electron on online-kortti eli se varmentaa jokaisen ostoksen saman tien. Sulkemisen jälkeen sillä ei voi siis enää maksaa. Debit-kortti saattaa sallia vielä pari maksua ilman varmennusta sulkemisen jälkeen, mutta näissäkin tapauksissa riski on pankin, ei asiakkaan. Kun korttia säilyttää huolellisesti ja ilmoittaa sen katoamisesta viipymättä omaan pankkiin, asiakas voi olla huoletta.