Hyppää sisältöön

Henkilötietojen käsittely ja tietoturva POP Pankki -ryhmässä

Päivitetty 21.4.2023

Henkilötietojen suoja ja luottamuksellisuus on meille sydämen asia. Kerromme tässä, miten POP Pankki -ryhmä käsittelee henkilötietoja, mitä oikeuksia Sinulla on ja miten henkilötietojen käsittelyä säännellään ja valvotaan.

POP Pankki -ryhmä käyttää henkilötietojasi vain ennalta suunniteltuihin ja Sinulle kerrottuihin tarkoituksiin, taikka perustuen antamaasi suostumukseen. Keräämämme tiedot ovat tarpeellisia, jotta voimme tarjota asiakkaillemme palveluita taikka täyttää sitovat velvoitteemme.

Henkilötietojen käsittelymme perustuu pääsääntöisesti sopimussuhteeseen ja sitä edeltäviin toimenpiteisiin. Käsittely voi perustua myös viranomaisvelvoitteisiin, kuten verolainsäädännön vaatimukset. Tietyissä tilanteissa käsittely perustuu oikeutettuihin etuihimme, tästä esimerkkinä on vaikkapa suoramarkkinointi, edellyttäen että et ole sitä kieltänyt, taikka kehitystyömme.

Tietoja kerätään esimerkiksi luotonantoa, maksuliikenteen seurantaa ja sijoituspalveluja varten lakien edellyttämällä tavalla. Käytämme henkilötietojasi myös palveluidemme kehittämiseen, laadunvarmistukseen ja markkinointiin. Seuraamme ja analysoimme tuotteidemme ja palveluidemme käyttöä ja segmentoimme asiakkaita, jotta pystymme tarjoamaan parempia palveluita ja kohdentamaan markkinointiamme paremmin. Käsittelemme tietoa myös koulutustarkoituksissa ja palveluiden turvallisuuden varmistamiseksi.

Saamme tietoa Sinun lisäksesi esimerkiksi julkisista rekistereistä, eri viranomaisilta, luotto- ja asiakastietorekistereistä sekä yhteistyökumppaneiltamme. Liike- ja palvelutapahtuman niin edellyttäessä voimme nauhoittaa puheluita ja tallentaa viestejä varmistaaksemme viestin sisällön.

Noudatamme kaikessa toiminnassamme ja kehityksessämme tietosuoja-asetusta ja henkilötietolakia, luottolaitoslainsäädäntöä ja hyvää pankkitapaa, henkilötietojen käsittelyä koskevia käytännesääntöjä sekä pankkisalaisuusvelvoitteita. Pankkisalaisuus rajoittaa pankin hallussa olevien tietojesi luovuttamista - luovutamme tietoa eteenpäin vain lakiin perustuen taikka antamasi suostumuksen perusteella.

Tietosuoja-asetuksen soveltamisen myötä Sinulla on entistä laajemmat oikeudet perehtyä ja vaikuttaa omien tietojesi käsittelyyn. Voit esimerkiksi:

 • Tarkastaa omat henkilötietosi ja saada tiedon siitä, mitä tietoja Sinusta on ja mihin niitä käytämme
 • Tietyissä lain sääntelemissä tilanteissa rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä tai vaatia poistamaan ne
 • Saada itse antamasi tiedot sähköisessä muodossa itsellesi.

Lisätietoa

Tarkempaa tietoa saat tietosuojaselosteista. Tietosuojaseloste on pankkien asiakasrekisterin tietosisältöä, tietojen käsittelyn oikeusperusteita sekä käyttötarkoituksia kuvaava asiakirja. Tietosuojaselosteet löytyvät pankkien sivuilta kohdasta Hyödyllistä tietää.

Henkilötietokysely ja kopio itse annetuista tiedoista

Voit tehdä pyynnön omien tietojesi tarkastamiseksi esittämällä pyynnön verkkopankissa. Voit tehdä pyynnön myös henkilökohtaisesti jossakin palvelupisteessämme. Mikäli pyynnön tekeminen ei ole mahdollista edellä mainituin tavoin, voimme vastaanottaa pyyntösi myös muita sähköisiä palveluitamme käyttäen. Varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi. Toimitamme otteen tiedoistasi kuukauden kuluessa.

Jos haluat itsellesi sähköisen kopion kaikista itse antamistasi tiedoista, voit samalla tavoin esittää pyynnön joko verkkopankissa tai henkilökohtaisesti palvelupisteessä.

Tiedonsiirto kolmansiin maihin

Pääsääntöisesti emme siirrä tietoja ns. kolmansiin maihin eli EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle. Niissä tilanteissa, joissa siirtäisimme tietoja kolmansiin maihin, soveltuu jokin seuraavista olosuhteista.

 • Euroopan unionin komissio on todennut tietoja vastaanottavan maan tietosuojan riittäväksi
 • Tietojen siirrossa sovelletaan asianmukaisia suojamenettelyitä, kuten esimerkiksi käytetään tietojen luovutusta koskevassa sopimuksessa Euroopan unionin komission vahvistamia mallilausekkeita
 • Siirto on oikeutettu muusta erityisestä syystä, esimerkiksi perustuen suostumukseen taikka sopimuksen täytäntöön panemiseksi taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Tietoa evästeistä

Evästeiden käyttö POP Pankki -ryhmän verkkopalvelussa

Käytämme evästeitä (cookies) palvelussamme käyttäjäystävällisyyden, tehokkuuden ja turvallisuuden parantamiseksi. Evästeiden avulla seuraamme palvelujen käyttöä, parannamme sivuston sisältöjä ja käytettävyyttä, sekä tarjoamme asiakkaiden tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikä eväste on?

Eväste on sivuston pieni, käyttäjän omalle tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Evästeiden käytön rajoittaminen

Käyttäjä voi halutessaan kieltää selaimessaan evästeiden vastaanoton tai poistaa selaimeensa tallentuneet evästeet. Tämä voi kuitenkin aiheuttaa puutteita palvelun toiminnassa.

Evästeiden käyttöä voi hallinnoida selaimen asetuksista ja käytettävissä olevat vaihtoehdot riippuvat selaimen ominaisuuksista.

Lue lisää Evästeet-sivulta ›

Tunnistusperiaatteet

Pankki tarjoaa asiakkailleen tunnistuspalvelua, jonka avulla sähköisiä asiointipalveluja tarjoava yritys tai yhteisö voi tunnistaa asiakkaansa. Tunnistautuminen tapahtuu Pankin verkkopankkitunnuksia käyttäen.

Pankki noudattaa tunnistuspalveluissaan Finanssialan Keskusliitossa laadittuja Pankkien Tupas-tunnistuspalvelun tunnistusperiaatteita ja pankkien Tupas-tunnistuspalvelun palvelukuvausta.

Tunnistusperiaatteet ja palvelukuvaus on luettavissa Finanssialan Keskusliiton verkkosivuilla.

Lisätietoa POP Pankin tunnistusperiaatteista löytyy kunkin pankin omilta kotisivuilta kohdasta hyödyllistä tietää.

Tietoturva

Tutustu verkkopankin turvallista käyttöä käsittelevään sivuumme

Tietosuojavastaava

POP Pankkien tietosuojavastaavana (Data Protection Officer) toimii Sini Vänskä.

Jos haluat lisää tietoa henkilötietojen käsittelystä, voit ottaa häneen yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@poppankki.fi tai postitse osoitteella:

 • POP Pankkikeskus osk
  Sini Vänskä
  Hevosenkenkä 3, 02600 Espoo

Tietosuojaviranomainen

Henkilötietojen käsittelyä valvoo:
Tietosuojavaltuutetun toimisto

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä