Hyppää sisältöön

Henkilötietojen käsittely ja tietoturva POP Pankki -ryhmässä

Päivitetty 1.4.2024

Henkilötietojen suoja ja luottamuksellisuus on meille sydämen asia. Kerromme tässä, miten POP Pankki -ryhmä käsittelee henkilötietoja ja mitä oikeuksia sinulla on henkilötietojesi käsittelyn osalta. 

Tarkempaa tietoa henkilötietojesi käsittelystä saat tietosuojaselosteista, jotka löytyvät sivun alalaidasta.

Sinusta kerättävät henkilötiedot riippuvat tietojen käyttötarkoituksesta. Voimme kerätä muun muassa seuraavia henkilötietoja

 • Henkilön tunnistamiseen ja yksilöintiin liittyvät henkilötiedot, kuten nimi ja henkilötunnus
 • Yhteystiedot, kuten puhelinnumero ja osoite
 • Henkilön taloudelliset tiedot
 • Lainsäädännön edellyttämät tiedot, esimerkiksi asiakkaan tuntemiseksi

Lähtökohtaisesti keräämme tiedot suoraan sinulta itseltäsi. Lisäksi saamme tietoja esimerkiksi julkisista rekistereistä, eri viranomaisilta, luotto- ja asiakastietorekistereistä sekä yhteistyökumppaneiltamme.

Liike- ja palvelutapahtuman niin edellyttäessä voimme nauhoittaa puheluita ja tallentaa viestejä varmistaaksemme viestin sisällön.

Ensisijaisesti POP Pankki -ryhmä käyttää henkilötietojasi pankkipalveluiden tarjoamiseksi, lisäksi henkilötietojasi voidaan käyttää muihin suunniteltuihin ja sinulle kerrottuihin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään vain siltä osin, kun se on tarpeellista käsittelytarkoituksen täyttämiseksi.

Henkilötietojen käsittelymme perustuu pääsääntöisesti sopimussuhteeseen ja sitä edeltäviin toimenpiteisiin. Käsittely voi perustua myös antamaasi suostumukseen, lainsäädännön asettamien vaatimusten täyttämiseen tai pankin oikeutettuihin etuihin. 

Tietoja kerätään esimerkiksi luotonantoa, maksuliikenteen seurantaa ja sijoituspalveluja varten lakien edellyttämällä tavalla. Käytämme henkilötietojasi myös esimerkiksi palveluidemme kehittämiseen, laadunvarmistukseen ja markkinointiin sekä koulutustarkoituksiin ja palveluiden turvallisuuden varmistamiseen. 

Rekisteröitynä sinulla on oikeus perehtyä ja vaikuttaa omien tietojesi käsittelyyn. Voit esimerkiksi:

 • Tarkastaa omat henkilötietosi ja saada tiedon siitä, mitä tietoja meillä sinusta on ja mihin niitä käytämme
 • Tietyissä lain sääntelemissä tilanteissa rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä tai vaatia poistamaan ne
 • Saada antamasi tiedot sähköisessä muodossa itsellesi.

Rekisterinpitäjä vastaa esittämääsi tietopyyntöön ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Rekisterinpitäjä voi perustellusta syystä pidentää määräaikaa enintään kahdella kuukaudella.

Henkilötietoja luovutetaan vain silloin, kun siihen on perusteltu lainmukainen tarve. Voimme luovuttaa henkilötietojasi lain sallimissa puitteissa esimerkiksi viranomaisille lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi tai POP Pankki -ryhmän sisällä palveluiden kehittämiseksi.

Henkilötietojasi käsittelevät vain tahot, joilla on tarve käsitellä henkilötietoja työtehtäviensä hoitamiseksi.

POP Pankki -ryhmä rekisterinpitäjänä käyttää alihankkijoita, jotka käsittelevät tietoja sen lukuun. Kolmansien osapuolien kanssa tehdään asianmukaiset henkilötietojen käsittelyä koskevat sopimukset, ja kolmannella osapuolella ei ole oikeutta käyttää henkilötietoja muuhun kuin rekisterinpitäjän määrittelemän toimeksiannon suorittamiseksi.

Henkilötietojasi käsitellään pääsääntöisesti Suomessa ja muissa EU/ETA-maissa. Niissä tilanteissa, joissa siirrämme tietoja ns. kolmansiin maihin eli EU/ETA-maiden ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojasta asianmukaisilla suojakeinoilla kuten EU:n komission hyväksymillä tietosuojaa koskevilla vakiolausekkeilla ja muilla tietosuojan lisäsuojatoimenpiteillä.

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, voit olla yhteydessä omaan pankkiisi tai POP Pankki -ryhmän tietosuojavastaavaan. Tietyissä tilanteissa sinulla on oikeus saattaa asiasi tietosuojaviranomaisen käsiteltäväksi. Tietosuojavastaavan ja tietosuojaviranomaisen yhteystiedot löydät sivun alalaidasta tai kustakin tietosuojaselosteesta.

Tietoa evästeistä

Evästeiden käyttö POP Pankki -ryhmän verkkopalvelussa

Käytämme evästeitä (cookies) palvelussamme käyttäjäystävällisyyden, tehokkuuden ja turvallisuuden parantamiseksi. Evästeiden avulla seuraamme palvelujen käyttöä, parannamme sivuston sisältöjä ja käytettävyyttä, sekä tarjoamme asiakkaiden tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikä eväste on?

Eväste on sivuston pieni, käyttäjän omalle tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Evästeiden käytön rajoittaminen

Käyttäjä voi halutessaan kieltää selaimessaan evästeiden vastaanoton tai poistaa selaimeensa tallentuneet evästeet. Tämä voi kuitenkin aiheuttaa puutteita palvelun toiminnassa.

Evästeiden käyttöä voi hallinnoida selaimen asetuksista ja käytettävissä olevat vaihtoehdot riippuvat selaimen ominaisuuksista.

Lue lisää Evästeet-sivulta ›

Tunnistusperiaatteet

Pankki tarjoaa asiakkailleen tunnistuspalvelua, jonka avulla sähköisiä asiointipalveluja tarjoava yritys tai yhteisö voi tunnistaa asiakkaansa. Tunnistautuminen tapahtuu Pankin verkkopankkitunnuksia käyttäen.

Pankki noudattaa tunnistuspalveluissaan Finanssialan Keskusliitossa laadittuja Pankkien Tupas-tunnistuspalvelun tunnistusperiaatteita ja pankkien Tupas-tunnistuspalvelun palvelukuvausta.

Tunnistusperiaatteet ja palvelukuvaus on luettavissa Finanssialan Keskusliiton verkkosivuilla.

Lisätietoa POP Pankin tunnistusperiaatteista löytyy kunkin pankin omilta kotisivuilta kohdasta hyödyllistä tietää.

Tietoturva

Tutustu verkkopankin turvallista käyttöä käsittelevään sivuumme

Tietosuojavastaava

POP Pankkien yhteenliittymässä on yhteinen tietosuojavastaava, joka vastaa henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä kysymyksistä.

Tietosuojavastaavaan voit ottaa yhteyttä sähköpostitse tietosuoja@poppankki.fi tai postitse osoitteella:

 • POP Pankkikeskus osk
  Tietosuojavastaava
  Hevosenkenkä 3, 02600 Espoo

Tietosuojaviranomainen

Henkilötietojen käsittelyä valvoo:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

 • Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
  Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki

 • Sähköposti: tietosuoja@om.fi 

 • Puhelinvaihde: 029 566 6700

 • Kirjaamo: 029 566 6768

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä