Hyppää sisältöön

Ikäihmisen pankkipalvelut

Palvelut siellä missä sinäkin

POP Pankin erilaiset verkkopalvelut sekä puhelimitse tapahtuva asiakaspalvelu mahdollistavat pankkiasioiden sujuvan ja turvallisen hoitamisen paikasta riippumatta.

Edunvalvontavaltuutuksen avulla pankkiasioita voi hoitaa joku muu sitten, kun omat voimat eivät enää riitä.

Verkkopankki

Pankkiasiat hoituvat modernisti POP Pankin verkkopankissa, jonne voit kirjautua milloin vain tietokoneen tai mobiililaitteen avulla.

Verkkopankissa hoidat kaikki pankkiasiasi laskujenmaksamisesta lainanhakuun ja rahastomerkintöihin. Siellä näet myös tilitapahtumasi reaaliajassa ja voit hakea tai sulkea kortteja – kaikki yhdessä ja samassa paikassa.

Mobiilisovellus

POP Mobiili on mobiilisovellus, jonka avulla niin pankki- kuin vakuutusasiatkin hoituvat kätevästi. POP Mobiilissa maksat laskut siellä missä oletkin – ja POP Avain -tunnuslukusovelluksella voit nyt myös vahvistaa ne ilman paperista tunnuslukulistaa.

Etätapaaminen

Tiesitkö, että voit sopia tapaamisen oman tutun yhteyshenkilösi kanssa myös verkkoon? POP Verkkohetki on sinun ja pankin asiantuntijan välinen videotapaaminen, jossa voitte jutella säästämiseen, sijoittamiseen ja lainoihin liittyvistä asioista. Tätä varten tarvitset vain verkkopankkitunnukset, tietokoneen ja verkkoyhteyden.

Voit varata POP Verkkohetken, vaikket vielä olisikaan POP Pankin asiakas – myös muut perheenjäsenesi voivat osallistua verkkohetkeen.

Tilin käyttöoikeuden voi luovuttaa toiselle

Oikeustoimikelpoinen ikäihminen voi halutessaan myös asettaa POP Pankin tilinsä käyttöoikeuden valitsemalleen henkilölle, kuten omalle lapselleen tai muulle lähiomaiselleen. Käyttöoikeuden myötä tili liitetään käyttöoikeuden haltijan verkkopankkiin tai hänelle voidaan antaa kortti kyseiseen tiliin. Näin mahdollistuu erilaisten juoksevien asioiden, kuten laskujen hoitaminen omalla tilinkäyttövälineellä. Valitulle henkilölle voi antaa myös käyttötilin käyttöoikeuden, tämä kuitenkin vaatii henkilökohtaisen käynnin pankissa. Samalla on tärkeää huomioida, että omia pankkitunnuksia ja pankkikortin tunnuslukua ei saa luovuttaa kenellekään toiselle henkilölle – ei edes omalle perheenjäsenelle.

Edunvalvontavaltuutus ulottuu myös omaisuuden myyntiin ja varallisuuteen. Valtuutettu voi näin ollen voimassa olevan valtakirjan myötä siis esimerkiksi myydä valtuutuksen tehneen ikäihmisen omaisuutta. Valtakirjan puuttuessa ainoa mahdollisuus myydä omaisuutta on edunvalvonnan hakeminen. Tämän lisäksi omaisuuden myyntiin tarvitaan aina maistraatin lupa. Usein ikäihmisillä on eläkkeen lisäksi myös muita tuloja, ja ikäihmisen pankkiasioista huolehtiminen voi tarkoittaa myös sijoitusten hoitamista. 

Lähtökohtaisesti valtuutettu ei edunvalvontavaltuutuksen nojalla voi lahjoittaa valtuuttajan omaisuutta. Hän voi antaa valtuuttajan puolesta ainoastaan sellaisen lahjan, jonka antamisen perusteet on tarkkaan yksilöity valtakirjassa.

Edunvalvontavaltuutuksella läheinen hoitamaan pankkiasioita Edunvalvontavaltuutuksella läheinen hoitamaan pankkiasioita

Edunvalvontavaltuutus on valtakirja, jolla ikäihminen voi valtuuttaa haluamansa henkilön huolehtimaan asioistaan sitten, kun ei enää itse siihen kykene. Edunvalvontavaltuutuksen voi tehdä jokainen halukas sen varalta, että ei enää myöhemmin itse kykene hoitamaan kaikkia asioitaan. Edunvalvontavaltuus olisikin hyvä olla jokaisella täysikäisellä täysivaltaisella henkilöllä. Valtakirjassa määritellään valtuutuksen kattamat asiat – pätevän valtakirjan tekeminen edellyttää samalla, että tekijä riittävällä tavalla käsittää sen merkityksen ja sisällön. 

Maistraatin vahvistama edunvalvontavaltuutus toimitetaan POP Pankkiin, jossa sen jälkeen päivitetään valtuuttajan tilin käyttöoikeustiedot. Valtuutuksen sisällöt vaihtelevat, ja meidän pankissa pitääkin pystyä huolellisesti tarkistamaan valtuutuksen sisältö – vain tällä tavalla voidaan varmistua valtuutetun toimivallasta. Jos ikäihminen on toimintakyvytön eikä ole tehnyt edunvalvontavaltuutuksen valtakirjaa, hänelle haetaan lainmukaista edunvalvontaa. 

Myös virallinen valvoja voi olla joku lähisukulaisista tai sitten viranomainen. Edunvalvontavaltuutuksessa voi itse määrätä, mitä asioita valtuutettu saa hoitaa, ja valtuutetulle voi antaa huomattavasti laajemmat oikeudet kuin mitä lainmukaisella edunvalvojalla on. Niissä tilanteissa, joissa edunvalvontavaltuutusta ei ole, pankki tukeutuu lakiin tarkistaakseen mitä edunvalvojan on mahdollista tai ei ole mahdollista tehdä.

Testamentin voi tehdä jokainen 18 vuotta täyttänyt Testamentin voi tehdä jokainen 18 vuotta täyttänyt

Testamentilla on mahdollista määrätä, millä tavoin omaisuus jaetaan kuoleman jälkeen.  Testamentin voi tehdä jokainen 18 vuotta täyttänyt tai myös nuorempi, jos henkilö on ollut naimisissa tai 15 vuotta täyttänyt sellaisesta, esimerkiksi itse tienaamastaan omaisuudesta, jota hänellä on oikeus itse hallita. 

Testamentti kannattaa tehdä, sillä sen avulla voi muun muassa turvata avo- tai aviopuolison taloudellista turvallisuutta, määrätä alaikäisten lasten saamalle omaisuudelle hoitajan, poiketa lakimääräisesti perimysjärjestyksestä ja siirtää tiettyä varallisuutta nimetylle saajalle.

Testamentin laatiminen on hyvä antaa asiantuntijan tehtäväksi, sillä tämä varmistaa, että testamentti on pätevä ja sillä saavutetaan halutut oikeusvaikutukset. Me POP Pankissa olemme valmiita vastaamaan kaikkiin kysymyksiin testamenttiin liittyen sekä myös auttamaan testamentin laatimisessa. 

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä