Hyppää sisältöön
Huijaussoittoja liikkeellä POP Pankin nimissä
Rahastot

Rahastot

Rahastot sopivat niin turvallisuushakuiselle säästäjälle kuin rohkealle riskinottajallekin. Rahastoihin voit säästää säännöllisesti tai kertomerkinnällä. Kertyneet varat saat tarvittaessa nopeasti käyttöön.

 • Aloita rahastosäästäminen kertamerkinnällä tai jatkuvalla kuukausisäästöllä.

 • Rahastolaskurimme antaa sinulle osviittaa siitä, miten erilaiset säästösummat, säästöajat ja tuotto-odotukset voivat vaikuttaa lopputulokseen.

 • Ajan mittaan pienikin kuukausisumma voi tuottaa mukavan säästön.

 • Voit tarkastella rahastojen kurssikehitystä markkinainformaatiosta.

Top 5 rahastot

 • POP Amerikka B

  • Morningstar:
  • Arvo päivä:
  • Arvo: 287,04 €
  3 kk
  +6,21 %
  12 kk
  +23,78 %
  3 v
  +42,47 %
 • POP MAAILMA

  • Morningstar:
  • Arvo päivä:
  • Arvo: 2,86 €
  3 kk
  +5,69 %
  12 kk
  +17,41 %
  3 v
  +25,77 %
 • POP Kehittyvät Markkinat B

  • Morningstar:
  • Arvo päivä:
  • Arvo: 83,91 €
  3 kk
  +8,74 %
  12 kk
  +12,69 %
  3 v
  -16,32 %
 • POP POHJOISMAAT

  • Morningstar:
  • Arvo päivä:
  • Arvo: 3,32 €
  3 kk
  +6,86 %
  12 kk
  +12,20 %
  3 v
  -4,46 %
 • POP Tarmo

  • Morningstar:
  • Arvo päivä:
  • Arvo: 1,14 €
  3 kk
  +3,54 %
  12 kk
  +10,88 %
  3 v
  0,00 %

Tutustu rahastoihin

Pitkän koron rahasto, jonka varat sijoitetaan pääasiassa yritysten liikkeelle laskemiin joukkovelkakirjalainoihin, joiden luottoluokitus on keskimäärin korkeintaan BB+ (S&P-luottoluokituslaitoksen mukaan). Rahasto tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa houkuttelevan tuottopotentiaalin ja korkeamman riskin yrityslainoihin hajautetusti. Rahastolla on sekä A- eli tuotto-osuuksia että B- eli kasvuosuuksia.

Lue lisää tuotto-osuuksista

Lue lisää kasvuosuuksista

Erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa maailmanlaajuisesti kehittyvien kansantalouksien korkomarkkinoille. Rahasto sopii sinulle, jos haluat hyötyä kehittyvien maiden kansantalouksien kasvusta, ymmärrät omaisuusluokkaan liittyvän riskin ja haluat tavoitella kohtuullista tuottoa pitkällä aikavälillä. Rahastolla on vain B-osuuksia eli kasvuosuuksia.

Lue lisää

POP Korkosalkku on korkorahasto, joka sijoittaa varansa korkomarkkinoille. Sijoituskohteena ovat pääsääntöisesti rahastoyhtiön sekä toisten kotimaisten ja ulkomaisten sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuudet.

Lue lisää tuotto-osuuksista

Lue lisää kasvuosuuksista

Lyhyen koron rahasto, jonka varat sijoitetaan julkisyhteisöjen, kuten pankkien ja yritysten sekä Euroopan valtioiden ja kuntien, liikkeeseen laskemiin tai takaamiin euromääräisiin obligaatioihin ja rahamarkkinainstrumentteihin. Rahastolla on vain B-osuuksia eli kasvuosuuksia.

Lue lisää

Korkorahasto, joka sijoittaa varansa euromääräisiin, pääosin valtioiden liikkeelle laskemiin joukkovelkakirjalainoihin. Rahasto sijoittaa varojasi hajautetusti pitkiin korkosijoituksiin maltillisella riskitasolla. Rahastolla on sekä A- eli tuotto-osuuksia että B- eli kasvuosuuksia.

Lue lisää tuotto-osuuksista

Lue lisää kasvuosuuksista

Pitkän koron rahasto, jonka varat sijoitetaan kansainvälisesti pääasiassa korkeamman luottoluokituksen yritysten euromääräisiin joukkovelkakirjalainoihin. Rahasto tarjoaa tehokkaasti hajautetun ja vaivattoman mahdollisuuden sijoittaa yrityslainoihin maltillisella riskillä. Rahastolla on sekä A- eli tuotto-osuuksia että B- eli kasvuosuuksia.

Lue lisää tuotto-osuuksista

Lue lisää kasvuosuuksista

POP Optimi on korkoinstrumentteihin ja osakkeisiin sijoittava yhdistelmärahasto.

Lue lisää

POP Tarmo on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa kansainvälisesti osakkeisiin, osakesidonnaisiin instrumentteihin, korkoinstrumentteihin ja rahasto-osuuksiin.

Lue lisää

POP Vakaa on korkoinstrumentteihin ja osakkeisiin sijoittava yhdistelmärahasto, joka painottaa korkosijoituksia.

Lue lisää

UB Smart -rahaston varat sijoitetaan pääasiassa kansainvälisille osake- ja joukkolainamarkkinoille sekä reaaliomaisuuteen.

Lue lisää

Osakerahasto, jonka varat sijoitetaan Pohjois-Amerikassa julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin. Rahasto tarjoaa tehokkaasti hajautetun ja vaivattoman tavan sijoittaa maailman dynaamisimmille osakemarkkinoille. Rahastolla on vain B-osuuksia eli kasvuosuuksia.

Lue lisää

POP Eurooppa on eurooppaan sijoittava osakerahasto.

Lue lisää

Osakerahasto, jonka sijoitustoiminnan tavoitteena on pitkällä aikavälillä kasvattaa rahasto-osuuden arvoa sijoittamalla varat pääosin varhaisessa kehitysvaiheessa oleville markkinoille, kuten Latinalaiseen Amerikkaan, Kaukoitään, Itä-Eurooppaan ja Afrikkaan sijoittaviin sijoitusrahastoihin. Rahasto tarjoaa laajasti hajautetun ja vaivattoman mahdollisuuden hyötyä kehittyvien markkinoiden osakemarkkinoista.

Rahastolla on vain B-osuuksia eli kasvuosuuksia.

Lue lisää

Osakerahasto, jonka varat sijoitetaan pääosin eurooppalaisille kiinteistö- ja asuntomarkkinoille suorien osakesijoitusten tai sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttävien sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksien kautta. Kiinteistö- ja infrayhtiöiden tuotot muodostuvat vuokratuotoista ja arvonnoususta. Kiinteistöosakerahastolla voi myös parantaa sijoitussalkun hajautusta. Rahastolla on sekä A- eli tuotto-osuuksia että B- eli kasvuosuuksia.

Lue lisää tuotto-osuuksista

Lue lisää kasvuosuuksista

POP Maailma on kansainvälisesti sijoittava osakerahasto.

Lue lisää

Osakerahasto, jonka varat sijoitetaan pääasiassa Suomen osakemarkkinoille markkina-arvoltaan pienten ja keskisuurien yhtiöiden osakkeisiin vahvaa kotimarkkinaosaamista hyödyntäen. Sijoittajalle pienyhtiöt tarjoavat suuryhtiöihin verrattuna korkeamman kasvu- ja tuottopotentiaalin ja vaativat suurempaa riskinottokykyä. Rahastolla on sekä A- eli tuotto-osuuksia että B- eli kasvuosuuksia.

Lue lisää tuotto-osuuksista

Lue lisää kasvuosuuksista

POP Pohjoismaat on pohjoismaihin sijoittava osakerahasto.

Lue lisää

POP Suomi on Suomeen sijoittava osakerahasto.

Lue lisää

POP Ympäristö on erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa varansa yhtiöihin tai rahastoihin, jotka edistävät ympäristön kestävää käyttöä. Sijoitukset voidaan tehdä oman tai vieraan pääoman ehtoisiin rahoitusvälineisiin.

Rahaston sijoituskohteet keskittyvät ilmastonmuutoksen torjumiseen ja ympäristöinnovaatioihin. Sijoituskohteet valitaan niin, että ne edistävät kestävää ja vastuullista kehitystä.  Näin on mahdollista päästä osallistumaan maapallon paremman tulevaisuuden turvaamiseen.

Lue lisää

POP Rahastoja hallinnoi Sp-Rahastoyhtiö Oy. Rahastojen historiallinen kurssikehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä. Rahaston arvo voi nousta tai laskea. Rahastot eivät ole Sijoittajien korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Erikoissijoitusrahasto UB Metsä tarjoaa vaivattoman ja kustannustehokkaan tavan sijoittaa metsään jo verrattain alhaisella pääomalla.

Rahaston kautta sijoittaja saa osuuden hyvin hajautetusta ja ammattimaisesti hoidetusta metsäportfoliosta. Minimisijoitus UB Metsään on 1000 euroa.

Lue lisää

Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt (aiemmalta nimeltään UB Nordic Property) on liike- ja toimitilakiinteistöihin sijoittava rahasto.

Se on Suomessa ensimmäinen kaikille sijoittajille suunnattu rahasto, joka hajauttaa sijoituksiaan laajasti koko Pohjoismaiden alueelle. Minimisijoitus UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt -rahastoon on 1 000 euroa.

Lue lisää tuotto-osuuksista, joiden minimimerkintä on 100 000€

Lue lisää tuotto-osuuksista, joiden minimimerkintä on 1 000€

 

Rahaston varat sijoitetaan ensisijaisesti Suomessa sijaitseviin kiinteistökohteisiin. Rahaston sijoituskohteena voivat olla: asunnot, palvelukiinteistöt kuten päiväkodit ja hoivakiinteistöt, toimistot, logistiikka- ja liiketilat, varastot, teollisuuskiinteistöt, tontit sekä muut kiinteistökohteet.

Lue lisää

Reaaliomaisuusrahastoja hallinnoi UB Rahastoyhtiö Oy. Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Aiempi tuottokehitys ei ole tae tulevasta ja sijoutetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan.

Rahastolaskurilla alkuun Rahastolaskurilla alkuun

Kuuntele POPcastin jakso säästämisestä

Oletko jo tutustunut POP Pankin omaan POPcastiin? Kuuntele alta jakso 2, jossa Jenna ja Anssi juttelevat sijoittamisesta POP Pankin säästämisen ja sijoittamisen kehityspäällikkö Iiron kanssa. 

 

Lisätietoa

Sijoituspalvelun tarjoamisessa noudatettavat asiakasluokitteluun, tiedonantovelvollisuuteen ja selonottovelvollisuuteen liittyvät menetelmät.

Siirry sivulle MiFID-tietoja

Tutustu POP Pankkien rahastosäästösopimuksien yleisiin ehtoihin. 

Siirry sivulle Rahastosäästösopimuksen yleiset ehdot 1.6.2021

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä