Hyppää sisältöön

Bonum Pankki Oyj: Tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.‒31.12.2018

Bonum Pankki Oyj Pörssitiedote 14.2.2019 klo 9.30

Bonum Pankki Oyj kuuluu POP Pankkien yhteenliittymään ja vastaa 26 POP Pankin keskusluottolaitospalveluiden tuottamisesta. Keskusluottolaitoksen rooli on varmistaa POP Pankkien likviditeetti ja tukkuvarainhankinta sekä huolehtia POP Pankki -ryhmän maksujen välityksestä. Bonum Pankki vastaa lisäksi POP Pankkien asiakkaiden maksukorttien ja korttiluottojen myöntämisestä sekä ylläpidosta.

Tilikaudella 2018 Bonum Pankki Oyj:ssä on jatkettu edelleen palveluiden kehittämistä yhteenliittymän strategian mukaisesti. Palveluiden kehittämisellä Bonum Pankki Oyj pyrkii vahvistamaan POP Pankkien liiketoimintaa ja kustannustehokkuutta mahdollistamalla terveen ja kannattavan kasvun. Bonum Pankki Oyj:n rooli POP Pankkien yhteenliittymän jäsenpankkien palveluntarjoajana on vahvistunut. Rahoituksen välitys POP Pankeille on tehostunut vuoden aikana merkittävästi.

Bonum Pankilla on S&P Globalin tilikaudella 2018 vahvistama pitkäaikainen investointitason luottoluokitus ’BBB’ ja lyhytaikainen luottoluokitus ’A-2’. Bonum Pankki vastaa POP Pankki -ryhmän tukkuvarainhankinnasta laskemalla liikkeeseen senior-ehtoisia joukkovelkakirjalainoja sekä sijoitustodistuksia.

Bonum Pankin tilikauden tulos parani 192 tuhanteen euroon (118) ja taseen loppusumma kasvoi 606 tuhanteen euroon (556).

Avainluvut (1000 euroa) 31.12.2018 31.12.2017
Korkokate 2 310 2 196
Tulos 192 118
Taseen loppusumma 606 015 556 310
Ydinvakavaraisuussuhde, (CET 1) % 43,7 53,2
Kulu-tuotto -suhde, % 94,9 95,6
ROA, % 0,03 0,02
ROE, % 0,60 0,44
Omavaraisuusaste, % 5,2 5,7

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pia Ali-Tolppa, Bonum Pankki Oyj, puh. +358 50 303 1476, pia.ali-tolppa@poppankki.fi

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Lemettinen, puh. +358 40 503 5411, sähköposti: pekka.lemettinen@poppankki.fi

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.poppankki.fi

Liite

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä