<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=354610555754748&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppa till innehåll
Ett illustration.

Medlemskap i Andelsbanken Finland

Andelsbanken Finland är ett andelslag som ägs av sina kunder.

En bank i andelslagsform har inte som mål att vara vinstbringande för utomstående, utan den skall trygga kundernas tillgång till bra och lokala banktjänster.

Påverka i din POP Bank

Genom att bli medlem i Andelsbanken Finland har du möjlighet att inverka på bankens verksamhet. Medlemmarna väljer sina representanter till bankens fullmäktige vart fjärde år. Fullmäktige är bankens högsta beslutande organ och sammanträder två gånger per år. Bankens fullmäktige består av 40 medlemmar.

Så här blir du medlem

Du kan fylla i medlemsansökan i nätbanken eller i kontoret. När du blir medlem betalar du medlemsinsatsen som är 160 euro.

En medlem kan säga upp sitt medlemsskap och få tillbaka sina andelar efter det sk. vänteåret. Uppsagda medlemsandelar betalas tillbaka efter utgången av det år som följer på uppsägningsåret och tilläggsandelar i juli året efter uppsägningsåret.

Du får förmåner som har värde i pengar

Som medlem i POP Banken får du olika bankspecifika förmåner, till exempel rabatter på avgifter och arvoden som tas ut för banktjänsterna. Du kan också utnyttja rabatter eller förmåner hos bankens samarbetspartner.

Medlemsförmåner

 • Nya medlemskunder får en dagligkonto, Visa Credit/Debit eller Visa Gold-kortet samt nät/mobilbanken utan månadsavgift under 1 års tid. Förutsättningen är en full kundrelation hos Andelsbanken Finland och månadssparande/en försäkringsprodukt.

 • Ständiga förmåner:

 • 30 % rabatt på POP Visa Credit/Debit eller Visa Gold -kortets månadsavgift
 • 30 % rabatt på nätbanktjänstens månadsavgift

 • Betalning av räkning i nät/mobilbanken avgiftsfri fr.o.m. 1.6.2023

 • Rabatt på arrangemangsprovision av bostadslån

 • POP Flex utan arrangemangsprovision
 • Studielån utan arrangemangsprovision

 • 60 % rabatt på slagavgiften för värdepapper
 • 30% rabatt på arvodet för uppgörandet av juridiska dokument

 • Möjlighet att teckna POP Andelar

 • Möjlighet att hyra bankfacket
 • Möjlighet att hyra bankens fritidslägenheter (mera info om objekten fås från bankens kontor) 
 • Rättighet att delta i valet av fullmäktige

 • Kampanjförmåner

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt