Hoppa till innehåll

Åldern är inget hinder för att utföra bankärenden

Med stigande ålder blir många praktiska saker svårare. Att utföra bankärenden behöver ändå inte vara besvärligt, i synnerhet om man är förberedd. Servicerådgivare Päivi Peltonen från Sydbottens Andelsbanks kontor i Teuva berättar hur det går till.

Många äldre personer är vanast vid att sköta sina bankärenden vid bankdisken. Servicerådgivare Päivi Peltonen känner igen pensionsdagen på att de bekanta kunderna kommer till kontoret med en hög räkningar och samtidigt lyfter tillräckligt med kontanter för att räcka dem en månad. Från banken går de vidare till apoteket och matbutiken.

– De som blivit bekanta med datorer i arbetslivet sköter fortfarande sina finanser elektroniskt när de gått i pension. Det är ändå mycket sällsynt att en äldre person som inte är van vid digital teknik skulle skaffa en dator och lära sig att använda den från noll. Då blir de inte bekanta med att använda nät- eller mobilbanken, och de sköter helst sina bankärenden personligen, beskriver hon.

I banken hjälper man med att göra upp direktbetalningsavtal för regelbundna räkningar så att man inte behöver betala dem över disken. Betaltjänsten är ett lämpligt alternativ för enskilda fakturor: man skickar pappersfakturor till banken i ett betaltjänstkuvert. Fakturor med streckkod kan också betalas i R-kiosken.

Nyttjanderätt för de närmaste

När det blir tungt eller till och med omöjligt att åka in till bankkontoret på grund av sjukdom eller någon annan orsak måste de som är vana att besöka kontoret hitta nya sätt att sköta sina bankärenden. Enligt Peltonen är det enklast att ge en av sina närstående nyttjanderätt till kontot. Det görs genom att underteckna ett avtal om saken i banken.

– Kontots ägare kommer oftast och sköter saken tillsammans med sin närstående, men man kan också göra det ensam. Sedan kan den närstående använda kontot på ägarens vägnar. Om den närstående också har ett konto hos oss kan man koppla den äldre personens konto till den närståendes nätbank. Då kan till exempel en son eller dotter som bor på en annan ort enkelt sköta sin mammas eller pappas bankärenden genom sin egen nätbank, förklarar Peltonen.

I sådana fall tycker Peltonen att det lönar sig att beställa ett kontoutdrag i pappersformat som skickas hem till kontoägaren. Då kan den äldre personen kontrollera att räkningarna betalats i tid och att allt är i sin ordning.

– Man ska absolut inte ge någon annan sina egna bankkoder. Det rätta sättet att sköta saken är just att bevilja någon nyttjanderätt till kontot, och sedan kan den andra personen uträtta ärenden med sina egna bankkoder. Koderna är alltid personliga, betonar Peltonen.

Intressebevakningsfullmakten i skick

Det lönar sig för alla att ha en intressebevakningsfullmakt, men den är särskilt viktig för personer med progressiva neurologiska sjukdomar, till exempel minnessjukdomar. I fullmakten berättar personen vem som har rätt att besluta om hens ekonomiska ärenden och vård om hens tillstånd försämras så mycket att hen inte längre förstår vilken inverkan besluten har.

– När man gör upp en intressebevakningsfullmakt lönar det sig att ta hjälp av en expert så att allt det viktiga säkert kommer med. Det är mycket man ska tänka på, så fullmakten kan inte nödvändigtvis upprättas under ett enda besök. Man kan boka tid för rådgivning med en expert på den egna banken, berättar Peltonen.

Man ska göra upp intressebevakningsfullmakten medan man ännu är i goda krafter. I fullmakten befullmäktigas en viss person, som inte nödvändigtvis behöver vara närvarande när pappren undertecknas. Hen måste ändå vara medveten om saken, och fullmakten ska ges till hen för förvaring så att hen kan ansöka om fastställande av fullmakten hos magistraten när fullmaktsgivarens kondition försämrats.

Om ingen fullmakt finns måste de närmaste be att magistraten förordnar en intressebevakare. Det är ett betydligt stelare förfarande.

Gåvor och testamente

Om Peltonen fick bestämma skulle par förutom gemensamma konton också ha egna konton. Detta gör det lättare att uträtta ärenden i den ledsamma men vanliga situationen där den ena partnern dör och det gemensamma bankkontot fryses. Då kan änkan eller änklingen använda sitt eget konto för att sköta löpande ärenden.

– Det lönar sig också att fundera på arvsärenden i god tid. Med ett testamente kan man påverka hur arvet fördelas mellan de efterlevande samt utföra skatteplanering. Det lönar sig att kontakta banken och beställa tid till rådgivning om man vill ha eller behöver ett testamente, uppmanar Peltonen.

Man kan också påverka arvsskatten med gåvor. Många äldre personer vet att det lönar sig att dela ut sin egendom till barn och barnbarn medan man ännu lever. Detta kan göras genom penninggåvor som kan göras skattefritt upp till 5 000 euro med tre års mellanrum. På det sättet kan man till exempel hjälpa barnbarnen att skaffa bostad.

– Ibland hjälper vår notariatavdelning också till exempel med att skänka en sommarstuga till en arvinge. Då betalar mottagaren gåvoskatt, påpekar Peltonen.

Läs om ämnet

    Välkommen att bli vår kund

    Ta kontakt