Hoppa till innehåll
POP Banken har fått kännedom om bedrägerisamtal i dess namn

Vastuullisen luotonannon periaatteemme

Luotonanto perustuu meillä mm. näihin periaatteisiin

Luotonantoa tarkastellaan POP Pankissa kokonaisvaltaisesti tavoitteena pitkäaikaiset asiakassuhteet. Vastuullisen luotonannon lähtökohtana on asiakkaan tunteminen ja asiakkaan tilanteen huolellinen selvittäminen.

Tunnistamme, että henkilöasiakkailla suurimmat luotonantoon liittyvät kysymykset ovat luoton määrän oikea mitoittaminen sekä asiakkaan velanhoitokyky. Yritysasiakkaiden kohdalla huomioimme toimintaan tai rahoitettavaan hankkeeseen liittyvät taloudelliset riskit sekä ympäristövaikutukset. 

  • POP Pankki -ryhmä huomioi luotonannossaan Finanssivalvonnan antamat suositukset sekä hyvää luotonantotapaa koskevat säännökset. Ryhmän jäsenpankit eivät tietoisesti rahoita lain tai hyvän tavan vastaista toimintaa.

  • Toimimme vastuullisesti ja avoimesti ottaen huomioon asiakkaan edun, kun luottoa markkinoidaan ja luottosopimusta tehdään. Taloudellisen aseman ja luottokelpoisuuden selvittämiseksi asiakkaasta hankitaan aina riittävästi tietoa ja luotonhakijan kyky vastata sitoumuksistaan tutkitaan perusteellisesti.

  • Annamme asiakkaalle hyvissä ajoin ennen luottosopimuksen tekemistä riittävät ja selkeät selvitykset luotosta ja sen ehdoista. Käymme tiedot ja ehdot asiakkaan kanssa huolellisesti läpi luottosopimusta tehtäessä. 

  • Maksuviivästystilanteissa asiakkaalle on annettava neuvoja maksukyvyttömyystilanteiden hoitamiseksi sekä maksujärjestelyihin suhtaudutaan vastuullisesti. Mahdollisten maksuvaikeuksien ilmetessä POP Pankit pyrkivät varhaiseen reagointiin ja tilanteen kestävään korjaamiseen.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt