Hoppa till innehåll

Ansvarsfulla investeringar ökar – ESG är inhemska företags starka sida

 

Hållbarhet har blivit allt viktigare även i investering. Enligt Markku Kaustia, som är professor i finansiering, klarar sig finländska företag väl i hållbarhetsklassificeringar.

 
Markku Kaustia, professor i finansiering på Aalto-universitetet, påpekar att ansvarsfulla investeringar egentligen inte är ett nytt fenomen. Han är insatt i forskning kring finansiering och investerarbeteende.

”De första ansvarsfulla investeringarna gjordes redan på 1600-talet inom kyrkan. Utlåningen och projektfinansieringen hade en etisk aspekt.”

ESG, dvs. Environmental, Social och Governance, innebär att man beaktar miljöfrågor, socialt ansvar och principer för god förvaltning i investeringar. Man har också talat om etiska och gröna investeringar.

”När det gäller klimatet kan man anse att ESG-investeringarna började för drygt tio år sedan. Föregångare startade det, och institutionella investerare följde efter. Nu har dessa investeringars popularitet ökat exponentiellt.” 

Investerarna vill påverka

I princip är det lätt att investera ansvarsfullt. Investeraren väljer en fond eller ett annat instrument som uppfyller kriterierna för ansvarsfulla investeringar.

”Det är lätt, eftersom det i dag finns klassificeringar av ansvarsfullhet. Om man själv vill kontrollera att det inte är fråga om gröntvätt eller motsvarande kan man kontrollera fondaktören Morningstars rating.”

Det är svårt att utreda investerarnas motiv bakom ansvarsfulla investeringar.

”Enligt studier vill många privatinvesterare påverka saker och ting. Då är avkastningen inte det primära motivet. Många institutionella investerare investerar ansvarsfullt, eftersom de vill att deras portföljer ska ha ett bra klimatavtryck.” 

Investerare strävar dock efter avkastning. Kaustia konstaterar att ansvarsfulla investeringar är en bra affär för företag som gör det. Men investerarens avkastning ökar inte egentligen, trots att kapitalkostnaden för ett ansvarsfullt företag ofta än lägre än för andra företag.

”Temporärt kan man få överavkastning genom att investera ansvarsfullt, men investerare som förväntar sig systematisk överavkastning från ansvarsfulla investeringar kommer mycket sannolikt att bli besvikna”, säger Kaustia.

ESG är i skick i Finland

Finländska företag hör till de bästa börsföretagen i världen när det gäller miljöfrågor i olika ESG-jämförelser.

”Många finländska företag följer frivilligt ESG-principerna, eftersom de vill vara föregångare och för att beaktandet av klimatfrågor är i linje med vårt nordiska tänkande.” 

Genom att investera i inhemska aktier kan man skapa en ESG-portfölj, eftersom företagen agerar ansvarsfullt. Investeraren ska dock ta del av rapporter, eftersom alla företag inte uppfyller ESG-kriterierna. 

”Det här är goda nyheter för investerare som gynnar hemmamarknaden. Det anses i allmänhet vara bristfällig diversifiering att enbart fokusera på hemmamarknaden, men ESG talar för detta.”

Text: Sirkku Saariaho Foto: iStock

POP Koivunlehti 3/2021

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt