Hoppa till innehåll
Störning i POP Nyckel-kodappen

Bonum Bank Abp

Bonum Bank Abp är ett dotterbolag till POP Bankcentralen anl och fungerar som POP Bankernas centralkreditinstitut. Den ansvarar för POP Bankernas betalningsförmedlings-, clearing- och treasury-tjänster. Dessutom ansvarar Bonum Bank Abp för POP Bankernas betalkortsverksamhet och beviljar konsumentkrediter utan säkerheter.

Bonum Banks kontaktuppgifter

Inrikessamtal till nummer som börjar med 020 och 010: 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min (moms 24 %).

Jobba hoss oss

Söka lediga jobbar i Bonum Bank. Endast på finska.

Bonum Bank Abp är ett Green Office-kontor enligt WWF

WWF beviljade Bonum Bank Abp:s verksamhetsställe i Esbo Green Office-certifikat i november 2020. WWF Green Office (på engelska) målet är att minska koldioxidutsläppen och kontorens ekologiska fotavtryck. WWF beviljar kontor som uppfyller programmets kriterier Green Office-certifikat. Teman i Bonum Banks Green Office-program är effektiviserad återvinning, minskad energiförbrukning genom uppföljning av elförbrukningen och minskade transportutsläpp genom att preferera möten online.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt