Hoppa till innehåll

POP Bankens grundläggande banktjänster

POP Banken tillhandahåller grundläggande banktjänster på samma villkor för alla privatpersoner som lagligen är bosatta i EES-stater.

Grundläggande banktjänster

Som konsumentkund har du rätt till våra grundläggande banktjänster som utgörs av

  • Grundläggande betalkonto 
  • Betalkort med vilket du kan ta ut kontanter från ett konto samt betala inköp i butiker och på webben
  • Genomförande av betalningar. Kontoöverföringar som permanenta uppdrag, e-fakturor, direktdebiteringar och direktbetalningar
  • Stark elektronisk autentisering

Grundläggande banktjänster tillhandahålls för alla privatpersoner som lagligen är bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Om vi vägrar att ingå serviceavtal informerar vi dig alltid skriftligen om orsaken till detta och om de parter till vilka du kan överklaga beslutet.

Ytterligare information om grundläggande banktjänster finns på Finansinspektionens webbplats. 

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt